SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Low temperaturesGround iceSnowdrifts Display warnings

SHMÚ vydal hydrologické výstrahy na   Povodeň Display warnings

We apologize for missing content. Content is available only in Slovak language.

Toxicita vôd

4. Toxicita vôd

Podsystém Toxicita vôd nebol nikdy zrealizovaný z dôvodu, že toxicita je jeden z ukazovatežov vôd. Na základe tohto, je súčasťou ostatných podsystémov.

Subsystém Toxicita vôd je čiastočne zahrnutý do subsystému Kvalita povrchových vôd, ktorý realizuje SHMÚ.

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑