Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

 

Station description

Name of station:Prešov
Tok:Torysa
Región:Košický región
Oblasť:Torysa
Hranica pre 1. stupeň PA: 300 cm
Hranica pre 2. stupeň PA: 350 cm
Hranica pre 3. stupeň PA: 400 cm

Testovacia prevádzka

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.​

Načítavam graf...

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
21.11.2017 01:45 873.7
21.11.2017 01:30 883.8
21.11.2017 01:15 883.8
21.11.2017 01:00 883.8
21.11.2017 00:45 883.9
21.11.2017 00:30 873.9
21.11.2017 00:15 873.9
21.11.2017 00:00 874
20.11.2017 23:45 874
20.11.2017 23:00 874.1
20.11.2017 22:00 884.2
20.11.2017 21:00 874.3
20.11.2017 20:00 874.3
20.11.2017 19:00 884.2
20.11.2017 18:00 884.1
20.11.2017 17:00 874.1
20.11.2017 16:00 884.3
20.11.2017 15:00 884.4
20.11.2017 14:00 874.5
20.11.2017 13:00 874.5
20.11.2017 12:00 884.5
20.11.2017 11:00 884.4
20.11.2017 10:00 884.2
20.11.2017 09:00 874.1
20.11.2017 08:00 884.1
20.11.2017 07:00 884.1
20.11.2017 06:00 884.3
20.11.2017 05:00 884.5
20.11.2017 04:00 884.7
20.11.2017 03:00 884.8
20.11.2017 02:00 884.9

Legenda
Water level in cm
* - Teplotu vody nie je možné merať z technických príčin
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Steady water level - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑