Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

 

Station description

Name of station:Michaľany
Tok:Roňava
Región:Košický región
Oblasť:Bodrog
Hranica pre 1. stupeň PA: 190 cm
Hranica pre 2. stupeň PA: 220 cm
Hranica pre 3. stupeň PA: 250 cm

Načítavam graf...

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
24.3.2018 15:00 775
24.3.2018 14:45 775
24.3.2018 14:30 774.9
24.3.2018 14:15 774.9
24.3.2018 14:00 774.8
24.3.2018 13:45 774.7
24.3.2018 13:30 774.6
24.3.2018 13:15 774.4
24.3.2018 13:00 774.2
24.3.2018 12:00 783.5
24.3.2018 11:00 782.7
24.3.2018 10:00 792.1
24.3.2018 09:00 791.7
24.3.2018 08:00 801.4
24.3.2018 07:00 811.4
24.3.2018 06:00 811.5
24.3.2018 05:00 811.7
24.3.2018 04:00 811.9
24.3.2018 03:00 812.2
24.3.2018 02:00 812.6
24.3.2018 01:00 803
24.3.2018 00:00 793.4
23.3.2018 23:00 793.8
23.3.2018 22:00 784.1
23.3.2018 21:00 774.3
23.3.2018 20:00 784.5
23.3.2018 19:00 784.6
23.3.2018 18:00 794.6
23.3.2018 17:00 804.4
23.3.2018 16:00 774.2
23.3.2018 15:00 744.3

Legenda
Water level in cm
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Steady water level - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑