SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na High temperaturesStorm Display warnings

SHMÚ vydal hydrologické výstrahy na   Prívalová povodeň Display warnings

Total amount of precipitation

Informácie o stanici

Názov stanice:

Šaštín-Stráže - Myjava

Povodie:Morava
Regionálne stredisko:RS Bratislava
Typ:AHS

Údaje k aktuálnej hodine nemusia byť kompletné a nemusia reprezentovať skutočný stav vzhľadom k prebiehajúcemu spracovaniu údajov zo zrážkomerných staníc.
Data are operative - no correction.
Hodnoty reprezentujú úhrn zrážok v mm za udávaný časový interval
Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
22.06.2021 15:00  0  0  0  0  21.9
22.06.2021 14:00  0  0  0  0  21.9
22.06.2021 13:00  0  0  0  0  21.9
22.06.2021 12:00  0  0  0  0  21.9
22.06.2021 11:00  0  0  0  0.5  21.9
22.06.2021 10:00  0  0  0  5.2  21.9
22.06.2021 09:00  0  0  0  11.8  21.9
22.06.2021 08:00  0  0  0  21.9  21.9
22.06.2021 07:00  0  0  0  21.9  21.9
22.06.2021 06:00  0  0  0  21.9  21.9
22.06.2021 05:00  0  0  0.5  21.9  21.9
22.06.2021 04:00  0  0  5.2  21.9  21.9
22.06.2021 03:00  0  0  11.8  21.9  21.9
22.06.2021 02:00  0  0.5  21.9  21.9  21.9
22.06.2021 01:00  0  5.2  21.9  21.9  21.9
22.06.2021 00:00  0.5  11.8  21.9  21.9  21.9
21.06.2021 23:00  4.7  21.4  21.4  21.4  21.4
21.06.2021 22:00  6.6  16.7  16.7  16.7  16.7
21.06.2021 21:00  10.1  10.1  10.1  10.1  10.1
21.06.2021 20:00  0  0  0  0  0
21.06.2021 19:00  0  0  0  0  0
21.06.2021 18:00  0  0  0  0  0
21.06.2021 17:00  0  0  0  0  0
21.06.2021 16:00  0  0  0  0  0
21.06.2021 15:00  0  0  0  0  0
Legenda: 0-1 mm  1-5 mm  5-10 mm  10-20 mm  20-35 mm  35-50 mm  50-70 mm  70-90 mm  viac ako 90 mm