Total amount of precipitation

Informácie o stanici

Názov stanice:

Čadca - Čierňanka

Povodie:Horný Váh
Regionálne stredisko:RS Žilina
Typ:AHS

Údaje k aktuálnej hodine nemusia byť kompletné a nemusia reprezentovať skutočný stav vzhľadom k prebiehajúcemu spracovaniu údajov zo zrážkomerných staníc.
Data are operative - no correction.
Hodnoty reprezentujú úhrn zrážok v mm za udávaný časový interval
Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
03.07.2020 20:00  0  0.3  1.8  2  2.2
03.07.2020 19:00  0.3  0.3  2  2  2.2
03.07.2020 18:00  0  0  1.7  1.7  4.9
03.07.2020 17:00  0  1.5  1.7  1.7  28.4
03.07.2020 16:00  0  1.7  1.7  1.7  28.4
03.07.2020 15:00  1.5  1.7  1.7  1.7  28.4
03.07.2020 14:00  0.2  0.2  0.2  0.2  26.9
03.07.2020 13:00  0  0  0  0  26.7
03.07.2020 12:00  0  0  0  0  26.7
03.07.2020 11:00  0  0  0  0  26.7
03.07.2020 10:00  0  0  0  0  26.7
03.07.2020 09:00  0  0  0  0.2  26.7
03.07.2020 08:00  0  0  0  0.2  26.7
03.07.2020 07:00  0  0  0  0.2  26.9
03.07.2020 06:00  0  0  0  3.2  28.2
03.07.2020 05:00  0  0  0  26.7  30.6
03.07.2020 04:00  0  0  0  26.7  33.1
03.07.2020 03:00  0  0  0.2  26.7  38.7
03.07.2020 02:00  0  0  0.2  26.7  43.2
03.07.2020 01:00  0  0  0.2  26.7  43.4
03.07.2020 00:00  0  0.2  3.2  26.7  49.4
02.07.2020 23:00  0  0.2  26.7  26.7  49.6
02.07.2020 22:00  0.2  0.2  26.7  26.7  49.6
02.07.2020 21:00  0  3  26.5  26.5  49.4
02.07.2020 20:00  0  26.5  26.5  26.5  49.4
Legenda: 0-1 mm  1-5 mm  5-10 mm  10-20 mm  20-35 mm  35-50 mm  50-70 mm  70-90 mm  viac ako 90 mm 

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑