Total amount of precipitation

Informácie o stanici

Názov stanice:

Horné Srnie - Vlára

Povodie:Horný Váh
Regionálne stredisko:RS Žilina
Typ:AHS

Údaje k aktuálnej hodine nemusia byť kompletné a nemusia reprezentovať skutočný stav vzhľadom k prebiehajúcemu spracovaniu údajov zo zrážkomerných staníc.
Data are operative - no correction.
Hodnoty reprezentujú úhrn zrážok v mm za udávaný časový interval
Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
31.10.2020 11:00  0  0.3  0.3  3.4  12.8
31.10.2020 10:00  0  0.3  0.5  4.2  12.8
31.10.2020 09:00  0.3  0.3  1.2  4.7  13
31.10.2020 08:00  0  0  1.7  4.6  12.7
31.10.2020 07:00  0  0.2  2.4  5.8  12.7
31.10.2020 06:00  0  0.9  2.9  7.8  12.7
31.10.2020 05:00  0.2  1.7  3.1  10.2  12.7
31.10.2020 04:00  0.7  2.2  3.7  10.5  12.5
31.10.2020 03:00  0.8  2  3.5  10.8  11.8
31.10.2020 02:00  0.7  1.4  2.9  10.3  11
31.10.2020 01:00  0.5  1.5  3.4  10.1  10.3
31.10.2020 00:00  0.2  1.5  4.9  9.6  9.8
30.10.2020 23:00  0.8  1.5  7.1  9.4  9.6
30.10.2020 22:00  0.5  1.9  6.8  8.6  8.8
30.10.2020 21:00  0.2  3.4  7.3  8.3  8.3
30.10.2020 20:00  1.2  5.6  7.4  8.1  8.1
30.10.2020 19:00  2  4.9  6.7  6.9  7.1
30.10.2020 18:00  2.4  3.9  4.7  4.9  5.1
30.10.2020 17:00  0.5  1.8  2.3  2.5  2.7
30.10.2020 16:00  1  1.8  1.8  2  3
30.10.2020 15:00  0.3  0.8  1  1  2.7
30.10.2020 14:00  0.5  0.5  0.7  0.7  2.9
30.10.2020 13:00  0  0  0.2  0.2  2.4
30.10.2020 12:00  0  0.2  0.2  0.2  2.9
30.10.2020 11:00  0  0.2  0.2  0.2  2.9
Legenda: 0-1 mm  1-5 mm  5-10 mm  10-20 mm  20-35 mm  35-50 mm  50-70 mm  70-90 mm  viac ako 90 mm 

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑