Total amount of precipitation

Informácie o stanici

Názov stanice:

Vlkyňa - Rimava

Povodie:Slaná
Regionálne stredisko:RS Banská Bystrica
Typ:AHS

Údaje k aktuálnej hodine nemusia byť kompletné a nemusia reprezentovať skutočný stav vzhľadom k prebiehajúcemu spracovaniu údajov zo zrážkomerných staníc.
Data are operative - no correction.
Hodnoty reprezentujú úhrn zrážok v mm za udávaný časový interval
Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
26.10.2020 00:00  0  0  0.2  1.7  15
25.10.2020 23:00  0  0  0.2  2.2  16.8
25.10.2020 22:00  0  0.2  0.2  4.6  17.5
25.10.2020 21:00  0  0.2  0.4  6.3  18
25.10.2020 20:00  0.2  0.2  1.4  8.5  18.3
25.10.2020 19:00  0  0  1.2  9.8  18.1
25.10.2020 18:00  0  0.2  1.5  11.3  18.1
25.10.2020 17:00  0  1.2  2  12.3  18.1
25.10.2020 16:00  0.2  1.2  4.4  12.5  18.1
25.10.2020 15:00  1  1.3  5.9  12.3  17.9
25.10.2020 14:00  0  0.8  7.1  12.3  17.1
25.10.2020 13:00  0.3  3.2  8.6  12.3  17.3
25.10.2020 12:00  0.5  4.6  9.8  13.3  17
25.10.2020 11:00  2.4  6.3  10.3  14.6  16.5
25.10.2020 10:00  1.7  5.4  8.1  12.9  14.1
25.10.2020 09:00  2.2  5.2  6.4  11.7  12.4
25.10.2020 08:00  1.5  4  5.2  9.8  10.2
25.10.2020 07:00  1.5  2.7  3.7  8.3  8.7
25.10.2020 06:00  1  1.2  3.5  6.8  7.2
25.10.2020 05:00  0.2  1.2  4.3  5.8  6.2
25.10.2020 04:00  0  1  4.8  5.6  6
25.10.2020 03:00  1  2.3  5.3  5.6  6
25.10.2020 02:00  0  3.1  4.6  4.8  5
25.10.2020 01:00  1.3  3.8  4.6  5  5
Legenda: 0-1 mm  1-5 mm  5-10 mm  10-20 mm  20-35 mm  35-50 mm  50-70 mm  70-90 mm  viac ako 90 mm 

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑