Total amount of precipitation

Informácie o stanici

Názov stanice:

Hrabušice - Hornád

Povodie:Hornád
Regionálne stredisko:RS Košice
Typ:AHS

Údaje k aktuálnej hodine nemusia byť kompletné a nemusia reprezentovať skutočný stav vzhľadom k prebiehajúcemu spracovaniu údajov zo zrážkomerných staníc.
Data are operative - no correction.
Hodnoty reprezentujú úhrn zrážok v mm za udávaný časový interval
Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
03.07.2020 22:00  0  0  0  3.2  8.5
03.07.2020 21:00  0  0  0.2  3.2  40
03.07.2020 20:00  0  0  1.2  3.4  52.5
03.07.2020 19:00  0  0  2.9  3.4  52.5
03.07.2020 18:00  0  0.2  3.2  3.4  52.5
03.07.2020 17:00  0  1.2  3.2  3.4  52.5
03.07.2020 16:00  0.2  2.9  3.2  3.4  52.5
03.07.2020 15:00  1  3  3  3.2  52.3
03.07.2020 14:00  1.7  2  2.2  2.2  51.3
03.07.2020 13:00  0.3  0.3  0.5  0.5  49.6
03.07.2020 12:00  0  0  0.2  0.2  49.3
03.07.2020 11:00  0  0.2  0.2  0.2  49.3
03.07.2020 10:00  0  0.2  0.2  5.3  49.3
03.07.2020 09:00  0.2  0.2  0.2  36.8  49.6
03.07.2020 08:00  0  0  0  49.1  50.9
03.07.2020 07:00  0  0  0  49.1  51.1
03.07.2020 06:00  0  0  0  49.1  51.1
03.07.2020 05:00  0  0  0  49.1  51.1
03.07.2020 04:00  0  0  5.1  49.1  51.1
03.07.2020 03:00  0  0  36.6  49.1  51.1
03.07.2020 02:00  0  0  49.1  49.1  51.1
03.07.2020 01:00  0  5.1  49.1  49.1  51.1
03.07.2020 00:00  0  36.6  49.1  49.1  51.1
02.07.2020 23:00  5.1  49.1  49.1  49.1  51.1
02.07.2020 22:00  31.5  44  44  44  46
Legenda: 0-1 mm  1-5 mm  5-10 mm  10-20 mm  20-35 mm  35-50 mm  50-70 mm  70-90 mm  viac ako 90 mm 

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑