Total amount of precipitation

Informácie o stanici

Názov stanice:

Osturňa

Povodie:Poprad
Regionálne stredisko:RS Košice
Typ:APS2

Údaje k aktuálnej hodine nemusia byť kompletné a nemusia reprezentovať skutočný stav vzhľadom k prebiehajúcemu spracovaniu údajov zo zrážkomerných staníc.
Data are operative - no correction.
Hodnoty reprezentujú úhrn zrážok v mm za udávaný časový interval
Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
13.07.2020 03:00  0  0  0  0.2  0.8
13.07.2020 02:00  0  0  0  0.2  1
13.07.2020 01:00  0  0  0.2  0.2  1.8
13.07.2020 00:00  0  0  0.2  0.2  3.6
12.07.2020 23:00  0  0  0.2  0.2  4.8
12.07.2020 22:00  0  0.2  0.2  0.2  4.9
12.07.2020 21:00  0  0.2  0.2  0.2  6.3
12.07.2020 20:00  0.2  0.2  0.2  0.2  6.8
12.07.2020 19:00  0  0  0  0  6.9
12.07.2020 18:00  0  0  0  0  9.7
12.07.2020 17:00  0  0  0  0  13.9
12.07.2020 16:00  0  0  0  0  24.5
12.07.2020 15:00  0  0  0  0.6  28.2
12.07.2020 14:00  0  0  0  0.8  28.8
12.07.2020 13:00  0  0  0  1.6  28.8
12.07.2020 12:00  0  0  0  3.3  28.8
12.07.2020 11:00  0  0  0  4.5  28.8
12.07.2020 10:00  0  0  0  4.7  28.8
12.07.2020 09:00  0  0  0.6  6.1  28.8
12.07.2020 08:00  0  0  0.8  6.5  28.8
12.07.2020 07:00  0  0  1.6  6.9  28.8
12.07.2020 06:00  0  0.6  3.3  9.7  28.8
12.07.2020 05:00  0  0.8  4.5  13.9  28.8
12.07.2020 04:00  0.6  1.6  4.7  24.5  28.8
12.07.2020 03:00  0.2  2.7  5.5  27.6  28.2
Legenda: 0-1 mm  1-5 mm  5-10 mm  10-20 mm  20-35 mm  35-50 mm  50-70 mm  70-90 mm  viac ako 90 mm 

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑