Total amount of precipitation

Informácie o stanici

Názov stanice:

Jarabina

Povodie:Poprad
Regionálne stredisko:RS Košice
Typ:APS2

Údaje k aktuálnej hodine nemusia byť kompletné a nemusia reprezentovať skutočný stav vzhľadom k prebiehajúcemu spracovaniu údajov zo zrážkomerných staníc.
Data are operative - no correction.
Hodnoty reprezentujú úhrn zrážok v mm za udávaný časový interval
Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
03.07.2020 21:00  0  0  0.5  0.7  2.3
03.07.2020 20:00  0  0  0.5  0.7  23.7
03.07.2020 19:00  0  0.1  0.7  0.7  23.7
03.07.2020 18:00  0  0.5  0.7  0.7  23.7
03.07.2020 17:00  0.1  0.5  0.7  0.7  23.7
03.07.2020 16:00  0.4  0.7  0.7  0.7  23.6
03.07.2020 15:00  0  0.3  0.3  0.3  23.2
03.07.2020 14:00  0.3  0.3  0.3  0.3  23.2
03.07.2020 13:00  0  0  0  0  24.8
03.07.2020 12:00  0  0  0  0  24.8
03.07.2020 11:00  0  0  0  0.4  24.8
03.07.2020 10:00  0  0  0  0.7  24.8
03.07.2020 09:00  0  0  0  1.6  26.6
03.07.2020 08:00  0  0  0  22.9  27.6
03.07.2020 07:00  0  0  0  22.9  27.6
03.07.2020 06:00  0  0  0  22.9  27.6
03.07.2020 05:00  0  0  0.4  22.9  27.6
03.07.2020 04:00  0  0  0.7  22.9  27.6
03.07.2020 03:00  0  0  1.6  22.9  27.6
03.07.2020 02:00  0  0.4  22.9  23  27.6
03.07.2020 01:00  0  0.7  22.9  24.8  27.6
03.07.2020 00:00  0.4  1.6  22.9  24.8  27.6
02.07.2020 23:00  0.4  22.5  22.5  24.4  27.2
02.07.2020 22:00  0.8  22.2  22.2  24  26.8
02.07.2020 21:00  21.4  21.4  21.4  25.1  26
Legenda: 0-1 mm  1-5 mm  5-10 mm  10-20 mm  20-35 mm  35-50 mm  50-70 mm  70-90 mm  viac ako 90 mm 

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑