Total amount of precipitation

Informácie o stanici

Názov stanice:

Jarabina

Povodie:Poprad
Regionálne stredisko:RS Košice
Typ:APS2

Údaje k aktuálnej hodine nemusia byť kompletné a nemusia reprezentovať skutočný stav vzhľadom k prebiehajúcemu spracovaniu údajov zo zrážkomerných staníc.
Data are operative - no correction.
Hodnoty reprezentujú úhrn zrážok v mm za udávaný časový interval
Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
16.08.2018 05:00  0  0  0  0  8.5
16.08.2018 04:00  0  0  0  0  8.5
16.08.2018 03:00  0  0  0  0  8.5
16.08.2018 02:00  0  0  0  0  8.5
16.08.2018 01:00  0  0  0  0  8.5
16.08.2018 00:00  0  0  0  0  10.4
15.08.2018 23:00  0  0  0  0  11.9
15.08.2018 22:00  0  0  0  0.2  11.9
15.08.2018 21:00  0  0  0  1.4  11.9
15.08.2018 20:00  0  0  0  6.5  13.4
15.08.2018 19:00  0  0  0  8.5  15.3
15.08.2018 18:00  0  0  0  8.5  15.5
15.08.2018 17:00  0  0  0  8.5  15.5
15.08.2018 16:00  0  0  0.2  8.5  15.5
15.08.2018 15:00  0  0  1.4  8.5  15.5
15.08.2018 14:00  0  0  6.5  8.5  15.5
15.08.2018 13:00  0  0.2  8.5  8.5  15.5
15.08.2018 12:00  0  1.4  8.5  10.4  15.5
15.08.2018 11:00  0.2  6.5  8.5  11.9  15.5
15.08.2018 10:00  1.2  8.2  8.2  11.7  15.3
15.08.2018 09:00  5  7  7  10.5  14.1
15.08.2018 08:00  2  2  2  7  9
15.08.2018 07:00  0  0  0.1  6.8  7
15.08.2018 06:00  0  0  1.9  7  7
15.08.2018 05:00  0  0  3.4  7  7
Legenda: 0-1 mm  1-5 mm  5-10 mm  10-20 mm  20-35 mm  35-50 mm  50-70 mm  70-90 mm  viac ako 90 mm 

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑