SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vietor na horách Display warnings

SHMÚ vydal hydrologické výstrahy na   Povodeň Display warnings

Total amount of precipitation

Informácie o stanici

Názov stanice:

Tesárske Mlyňany

Povodie:Nitra
Regionálne stredisko:RS Bratislava
Typ:APS2

Údaje k aktuálnej hodine nemusia byť kompletné a nemusia reprezentovať skutočný stav vzhľadom k prebiehajúcemu spracovaniu údajov zo zrážkomerných staníc.
Data are operative - no correction.
Hodnoty reprezentujú úhrn zrážok v mm za udávaný časový interval
Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
13.12.2017 11:00  0  0  0  0.1  1.3
13.12.2017 10:00  0  0  0  0.5  1.3
13.12.2017 09:00  0  0  0  0.7  1.4
13.12.2017 08:00  0  0  0  1  1.4
13.12.2017 07:00  0  0  0  1  1.6
13.12.2017 06:00  0  0  0  1  1.6
13.12.2017 05:00  0  0  0.1  1  1.6
13.12.2017 04:00  0  0  0.5  1  1.6
13.12.2017 03:00  0  0  0.7  1  1.6
13.12.2017 02:00  0  0.1  1  1  1.6
13.12.2017 01:00  0  0.5  1  1.2  1.6
13.12.2017 00:00  0.1  0.7  1  1.3  1.6
12.12.2017 23:00  0.4  0.9  0.9  1.2  1.5
12.12.2017 22:00  0.2  0.5  0.5  0.8  1.1
12.12.2017 21:00  0.3  0.3  0.3  0.7  0.9
12.12.2017 20:00  0  0  0.1  0.4  0.6
12.12.2017 19:00  0  0  0.2  0.6  0.6
12.12.2017 18:00  0  0  0.3  0.6  0.6
12.12.2017 17:00  0  0.1  0.3  0.6  0.6
12.12.2017 16:00  0  0.2  0.3  0.6  0.6
12.12.2017 15:00  0.1  0.3  0.4  0.6  0.6
12.12.2017 14:00  0.2  0.2  0.3  0.5  0.6
12.12.2017 13:00  0.1  0.1  0.3  0.3  0.4
12.12.2017 12:00  0  0.1  0.3  0.3  0.3
12.12.2017 11:00  0  0.1  0.3  0.3  0.3
Legenda: 0-1 mm  1-5 mm  5-10 mm  10-20 mm  20-35 mm  35-50 mm  50-70 mm  70-90 mm  viac ako 90 mm 

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑