Total amount of precipitation

Informácie o stanici

Názov stanice:

Lipovany

Povodie:Ipeľ
Regionálne stredisko:RS Banská Bystrica
Typ:APS2

Údaje k aktuálnej hodine nemusia byť kompletné a nemusia reprezentovať skutočný stav vzhľadom k prebiehajúcemu spracovaniu údajov zo zrážkomerných staníc.
Data are operative - no correction.
Hodnoty reprezentujú úhrn zrážok v mm za udávaný časový interval
Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
25.10.2020 22:00  0  0  0.2  3.6  8.2
25.10.2020 21:00  0  0  0.4  5  8.2
25.10.2020 20:00  0  0  0.4  5.9  8.2
25.10.2020 19:00  0  0.2  0.6  7.3  8.2
25.10.2020 18:00  0  0.4  1.2  7.7  8.2
25.10.2020 17:00  0.2  0.4  2.6  7.8  8.2
25.10.2020 16:00  0.2  0.4  3.4  7.7  8
25.10.2020 15:00  0  0.8  4.6  7.8  7.8
25.10.2020 14:00  0.2  2.2  5.5  7.8  7.8
25.10.2020 13:00  0.6  3.1  6.7  7.6  7.6
25.10.2020 12:00  1.4  3.8  6.5  7  7.2
25.10.2020 11:00  1  3.3  5.2  5.6  5.9
25.10.2020 10:00  1.4  3.6  4.3  4.6  5
25.10.2020 09:00  0.9  2.7  3.2  3.2  3.7
25.10.2020 08:00  1.4  1.9  2.3  2.3  2.7
25.10.2020 07:00  0.4  0.6  0.9  0.9  1.4
25.10.2020 06:00  0.1  0.5  0.5  0.5  1
25.10.2020 05:00  0.1  0.4  0.4  0.4  0.8
25.10.2020 04:00  0.3  0.3  0.3  0.3  0.8
25.10.2020 03:00  0  0  0  0  0.5
25.10.2020 02:00     0  0  0  0.5
25.10.2020 01:00  0  0  0  0.2  0.5
25.10.2020 00:00  0  0  0  0.3  0.5
24.10.2020 23:00  0  0  0  0.5  0.5
Legenda: 0-1 mm  1-5 mm  5-10 mm  10-20 mm  20-35 mm  35-50 mm  50-70 mm  70-90 mm  viac ako 90 mm 

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑