Total amount of precipitation

Informácie o stanici

Názov stanice:

Horný Tisovník

Povodie:Ipeľ
Regionálne stredisko:RS Banská Bystrica
Typ:APS2

Údaje k aktuálnej hodine nemusia byť kompletné a nemusia reprezentovať skutočný stav vzhľadom k prebiehajúcemu spracovaniu údajov zo zrážkomerných staníc.
Data are operative - no correction.
Hodnoty reprezentujú úhrn zrážok v mm za udávaný časový interval
Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
16.07.2018 03:00               
16.07.2018 02:00               
16.07.2018 01:00               
16.07.2018 00:00               
15.07.2018 23:00               
15.07.2018 22:00               
15.07.2018 21:00               
15.07.2018 20:00               
15.07.2018 19:00              0
15.07.2018 18:00              0
15.07.2018 17:00              0
15.07.2018 16:00              0
15.07.2018 15:00              0
15.07.2018 14:00              0
15.07.2018 13:00              0
15.07.2018 12:00              0
15.07.2018 11:00              0
15.07.2018 10:00              0
15.07.2018 09:00              0
15.07.2018 08:00              0
15.07.2018 07:00           0  0
15.07.2018 06:00           0  0
15.07.2018 05:00           0  0
15.07.2018 04:00           0  0
15.07.2018 03:00           0  0
Legenda: 0-1 mm  1-5 mm  5-10 mm  10-20 mm  20-35 mm  35-50 mm  50-70 mm  70-90 mm  viac ako 90 mm 

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑