Total amount of precipitation

Informácie o stanici

Názov stanice:

Budkovce

Povodie:Bodrog
Regionálne stredisko:RS Košice
Typ:APS2

Údaje k aktuálnej hodine nemusia byť kompletné a nemusia reprezentovať skutočný stav vzhľadom k prebiehajúcemu spracovaniu údajov zo zrážkomerných staníc.
Data are operative - no correction.
Hodnoty reprezentujú úhrn zrážok v mm za udávaný časový interval
Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
25.10.2020 20:00  0  0  0  1.7  3.3
25.10.2020 19:00  0  0  0  2.2  3.3
25.10.2020 18:00  0  0  0.4  2.5  3.3
25.10.2020 17:00  0  0  0.8  2.7  3.3
25.10.2020 16:00  0  0  1  3  3.3
25.10.2020 15:00  0  0.4  1.4  3  3.3
25.10.2020 14:00  0  0.8  1.7  3.1  3.3
25.10.2020 13:00  0.4  1  2.2  3.3  3.3
25.10.2020 12:00  0.4  1  2.2  2.9  2.9
25.10.2020 11:00  0.2  1  2  2.5  2.5
25.10.2020 10:00  0.4  1.2  2  2.3  2.3
25.10.2020 09:00  0.4  1.1  1.6  1.9  2
25.10.2020 08:00  0.5  1  1.4  1.5  1.6
25.10.2020 07:00  0.3  0.8  1.1  1.1  1.2
25.10.2020 06:00  0.2  0.5  0.8  0.8  0.8
25.10.2020 05:00  0.3  0.4  0.5  0.5  0.6
25.10.2020 04:00  0  0.3  0.3  0.3  0.3
25.10.2020 03:00  0.1  0.3  0.3  0.3  0.3
25.10.2020 02:00  0  0  0  0  0.1
25.10.2020 01:00  0  0  0  0  0.1
25.10.2020 00:00  0  0  0  0  0.1
24.10.2020 23:00  0  0  0  0  0.1
24.10.2020 22:00  0  0  0  0.1  0.1
24.10.2020 21:00  0  0  0  0.1  0.1
Legenda: 0-1 mm  1-5 mm  5-10 mm  10-20 mm  20-35 mm  35-50 mm  50-70 mm  70-90 mm  viac ako 90 mm 

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑