Total amount of precipitation

Informácie o stanici

Názov stanice:

Slanská Huta

Povodie:Bodrog
Regionálne stredisko:RS Košice
Typ:APS2

Údaje k aktuálnej hodine nemusia byť kompletné a nemusia reprezentovať skutočný stav vzhľadom k prebiehajúcemu spracovaniu údajov zo zrážkomerných staníc.
Data are operative - no correction.
Hodnoty reprezentujú úhrn zrážok v mm za udávaný časový interval
Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
23.05.2018 09:00  0  0  0  0  8.4
23.05.2018 08:00  0  0  0  0  8.4
23.05.2018 07:00  0  0  0  0  8.4
23.05.2018 06:00  0  0  0  0  8.4
23.05.2018 05:00  0  0  0  0  8.4
23.05.2018 04:00  0  0  0  1.4  8.4
23.05.2018 03:00  0  0  0  4.3  8.4
23.05.2018 02:00  0  0  0  6  8.4
23.05.2018 01:00  0  0  0  6.2  8.4
23.05.2018 00:00  0  0  0  6.7  8.4
22.05.2018 23:00  0  0  0  8.4  8.4
22.05.2018 22:00  0  0  1.4  8.4  8.4
22.05.2018 21:00  0  0  4.3  8.4  10.4
22.05.2018 20:00  0  0  6  8.4  11.8
22.05.2018 19:00  0  1.4  6.2  8.4  11.8
22.05.2018 18:00  0  4.3  6.7  8.4  11.8
22.05.2018 17:00  1.4  6  8.4  8.4  11.8
22.05.2018 16:00  2.9  4.8  7.1  7.1  10.5
22.05.2018 15:00  1.7  2.4  4.2  4.2  7.6
22.05.2018 14:00  0.2  2.4  2.4  2.4  5.8
22.05.2018 13:00  0.5  2.3  2.3  2.3  5.7
22.05.2018 12:00  1.8  1.8  1.8  1.8  5.2
22.05.2018 11:00  0  0  0  0  3.4
22.05.2018 10:00  0  0  0  0  3.4
22.05.2018 09:00  0  0  0  1.9  3.4
Legenda: 0-1 mm  1-5 mm  5-10 mm  10-20 mm  20-35 mm  35-50 mm  50-70 mm  70-90 mm  viac ako 90 mm 

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑