Total amount of precipitation

Informácie o stanici

Názov stanice:

Štrkovec

Povodie:Slaná
Regionálne stredisko:RS Banská Bystrica
Typ:APS2

Údaje k aktuálnej hodine nemusia byť kompletné a nemusia reprezentovať skutočný stav vzhľadom k prebiehajúcemu spracovaniu údajov zo zrážkomerných staníc.
Data are operative - no correction.
Hodnoty reprezentujú úhrn zrážok v mm za udávaný časový interval
Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
25.10.2020 20:00  0  0  0.8  8.7  13.3
25.10.2020 19:00  0  0  0.8  10.1  13.3
25.10.2020 18:00  0  0.4  0.9  11.6  13.3
25.10.2020 17:00  0  0.8  1.6  12.3  13.3
25.10.2020 16:00  0.4  0.8  5.1  12.5  13.3
25.10.2020 15:00  0.4  0.6  6.5  12.2  13
25.10.2020 14:00  0  0.8  7.9  11.8  12.9
25.10.2020 13:00  0.1  4.4  9.3  11.8  13.2
25.10.2020 12:00  0.7  5.9  10.7  11.6  13
25.10.2020 11:00  3.5  7.1  10.7  11.4  12.4
25.10.2020 10:00  1.7  4.9  7.4  8  8.8
25.10.2020 09:00  1.9  4.8  5.7  6.5  7.2
25.10.2020 08:00  1.4  3.7  3.9  4.7  5.3
25.10.2020 07:00  1.5  2.5  2.5  3.3  4
25.10.2020 06:00  0.8  1  1  1.7  2.6
25.10.2020 05:00  0.2  0.2  0.7  1  1.9
25.10.2020 04:00  0  0  0.6  0.8  1.7
25.10.2020 03:00  0  0  0.8  0.8  1.7
25.10.2020 02:00  0  0.6  0.8  1.4  1.7
25.10.2020 01:00  0.5  0.8  0.8  1.4  1.7
25.10.2020 00:00  0.1  0.3  0.3  0.9  1.2
24.10.2020 23:00  0.2  0.2  0.2  0.8  1.1
24.10.2020 22:00  0  0  0  0.7  0.9
24.10.2020 21:00  0  0  0.4  0.7  0.9
Legenda: 0-1 mm  1-5 mm  5-10 mm  10-20 mm  20-35 mm  35-50 mm  50-70 mm  70-90 mm  viac ako 90 mm 

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑