Total amount of precipitation

Informácie o stanici

Názov stanice:

Štrkovec

Povodie:Slaná
Regionálne stredisko:RS Banská Bystrica
Typ:APS2

Údaje k aktuálnej hodine nemusia byť kompletné a nemusia reprezentovať skutočný stav vzhľadom k prebiehajúcemu spracovaniu údajov zo zrážkomerných staníc.
Data are operative - no correction.
Hodnoty reprezentujú úhrn zrážok v mm za udávaný časový interval
Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
16.08.2018 05:00  0  0  0  0.3  25
16.08.2018 04:00  0  0  0  1.1  25
16.08.2018 03:00  0  0  0  18.5  25
16.08.2018 02:00  0  0  0  24.9  25
16.08.2018 01:00  0  0  0  24.9  25
16.08.2018 00:00  0  0  0  24.9  25.1
15.08.2018 23:00  0  0  0.3  24.9  25.1
15.08.2018 22:00  0  0  1.1  24.9  25.7
15.08.2018 21:00  0  0  18.5  24.9  34.8
15.08.2018 20:00  0  0.3  24.9  24.9  36
15.08.2018 19:00  0  1.1  24.9  24.9  36.9
15.08.2018 18:00  0.3  18.5  24.9  24.9  38.6
15.08.2018 17:00  0.9  24.6  24.6  24.7  40.1
15.08.2018 16:00  17.3  23.8  23.8  23.8  39.3
15.08.2018 15:00  6.5  6.5  6.5  6.5  21.9
15.08.2018 14:00  0  0  0  0.1  15.7
15.08.2018 13:00  0  0  0  0.1  15.7
15.08.2018 12:00  0  0  0  0.2  15.7
15.08.2018 11:00  0  0  0.1  0.2  15.7
15.08.2018 10:00  0  0  0.1  0.8  15.7
15.08.2018 09:00  0  0  0.1  9.9  15.7
15.08.2018 08:00  0  0.1  0.1  11.1  15.7
15.08.2018 07:00  0  0.1  0.1  12  15.7
15.08.2018 06:00  0.1  0.1  0.2  13.7  15.7
15.08.2018 05:00  0  0.1  0.1  15.4  15.7
Legenda: 0-1 mm  1-5 mm  5-10 mm  10-20 mm  20-35 mm  35-50 mm  50-70 mm  70-90 mm  viac ako 90 mm 

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑