Total amount of precipitation

Informácie o stanici

Názov stanice:

Hajnáčka

Povodie:Slaná
Regionálne stredisko:RS Banská Bystrica
Typ:APS2

Údaje k aktuálnej hodine nemusia byť kompletné a nemusia reprezentovať skutočný stav vzhľadom k prebiehajúcemu spracovaniu údajov zo zrážkomerných staníc.
Data are operative - no correction.
Hodnoty reprezentujú úhrn zrážok v mm za udávaný časový interval
Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
26.10.2020 00:00  0  0  0  1.7  11
25.10.2020 23:00  0  0  0  2.9  11
25.10.2020 22:00  0  0  0.1  4.4  11
25.10.2020 21:00  0  0  0.6  5.6  11
25.10.2020 20:00  0  0  0.8  6.7  11
25.10.2020 19:00  0  0.1  1.3  8.9  11
25.10.2020 18:00  0  0.6  1.7  9.8  11
25.10.2020 17:00  0.1  0.8  2.9  10  11
25.10.2020 16:00  0.5  1.2  4.3  9.9  10.9
25.10.2020 15:00  0.2  1.1  5  9.5  10.3
25.10.2020 14:00  0.4  2.1  5.9  9.3  10.1
25.10.2020 13:00  0.4  3.1  7.6  9.4  9.9
25.10.2020 12:00  1.3  3.9  8.1  9.3  9.6
25.10.2020 11:00  1.4  3.8  7  8  8.4
25.10.2020 10:00  1.3  4.6  5.7  6.6  7
25.10.2020 09:00  1.1  4.1  4.5  5.3  5.7
25.10.2020 08:00  2.2  3.2  3.4  4.2  4.6
25.10.2020 07:00  0.8  1.1  1.8  2.1  2.4
25.10.2020 06:00  0.2  0.4  1.2  1.2  1.6
25.10.2020 05:00  0.1  0.1  1  1  1.3
25.10.2020 04:00  0.1  0.7  0.9  0.9  1.3
25.10.2020 03:00  0  0.9  0.9  0.9  1.2
25.10.2020 02:00  0.2  0.2  0.2  0.4  0.6
25.10.2020 01:00  0  0  0  0.4  0.4
Legenda: 0-1 mm  1-5 mm  5-10 mm  10-20 mm  20-35 mm  35-50 mm  50-70 mm  70-90 mm  viac ako 90 mm 

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑