Total amount of precipitation

Informácie o stanici

Názov stanice:

Milhosť

Povodie:Hornád
Regionálne stredisko:RS Košice
Typ:APS2

Údaje k aktuálnej hodine nemusia byť kompletné a nemusia reprezentovať skutočný stav vzhľadom k prebiehajúcemu spracovaniu údajov zo zrážkomerných staníc.
Data are operative - no correction.
Hodnoty reprezentujú úhrn zrážok v mm za udávaný časový interval
Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
25.10.2020 23:00  0  0.2  0.3  0.7  8.3
25.10.2020 22:00  0.2  0.2  0.3  1.7  8.3
25.10.2020 21:00  0  0  0.2  3.5  8.1
25.10.2020 20:00  0  0.1  0.2  4.8  8.1
25.10.2020 19:00  0  0.1  0.2  6.7  8.1
25.10.2020 18:00  0.1  0.2  0.4  7.7  8.1
25.10.2020 17:00  0  0.1  0.4  7.9  8
25.10.2020 16:00  0.1  0.1  1.4  8  8
25.10.2020 15:00  0  0.2  3.3  7.9  7.9
25.10.2020 14:00  0  0.3  4.7  7.9  7.9
25.10.2020 13:00  0.2  1.3  6.5  7.9  7.9
25.10.2020 12:00  0.1  3.1  7.4  7.7  7.7
25.10.2020 11:00  1  4.4  7.6  7.7  7.7
25.10.2020 10:00  2  5.3  6.7  6.7  6.7
25.10.2020 09:00  1.4  4.3  4.6  4.6  4.6
25.10.2020 08:00  1.9  3.2  3.3  3.3  3.3
25.10.2020 07:00  1  1.4  1.4  1.4  1.4
25.10.2020 06:00  0.3  0.4  0.4  0.4  0.4
25.10.2020 05:00  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1
25.10.2020 04:00  0  0  0  0  0
25.10.2020 03:00  0  0  0  0  0
25.10.2020 02:00     0  0  0  0
25.10.2020 01:00  0  0  0  0  0
25.10.2020 00:00  0  0  0  0  0
Legenda: 0-1 mm  1-5 mm  5-10 mm  10-20 mm  20-35 mm  35-50 mm  50-70 mm  70-90 mm  viac ako 90 mm 

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑