Total amount of precipitation

Informácie o stanici

Názov stanice:

Valaská Belá

Povodie:Nitra
Regionálne stredisko:RS Bratislava
Typ:APS

Údaje k aktuálnej hodine nemusia byť kompletné a nemusia reprezentovať skutočný stav vzhľadom k prebiehajúcemu spracovaniu údajov zo zrážkomerných staníc.
Data are operative - no correction.
Hodnoty reprezentujú úhrn zrážok v mm za udávaný časový interval
Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
23.07.2018 19:00  0  0  0  0  0.9
23.07.2018 18:00  0  0  0  0  0.9
23.07.2018 17:00  0  0  0  0  1.3
23.07.2018 16:00  0  0  0  0  3.5
23.07.2018 15:00  0  0  0  0  7.4
23.07.2018 14:00  0  0  0  0  9.2
23.07.2018 13:00  0  0  0  0  9.2
23.07.2018 12:00  0  0  0  0.5  9.2
23.07.2018 11:00  0  0  0  0.5  9.2
23.07.2018 10:00  0  0  0  0.5  9.2
23.07.2018 09:00  0  0  0  0.7  9.2
23.07.2018 08:00  0  0  0  0.9  9.2
23.07.2018 07:00  0  0  0  0.9  9.2
23.07.2018 06:00  0  0  0.5  0.9  9.2
23.07.2018 05:00  0  0  0.5  1.3  9.2
23.07.2018 04:00  0  0  0.5  3.5  9.2
23.07.2018 03:00  0  0.5  0.7  7.4  9.2
23.07.2018 02:00  0  0.5  0.9  9.2  9.2
23.07.2018 01:00  0.5  0.5  0.9  9.2  9.2
23.07.2018 00:00  0  0.2  0.4  8.7  8.7
22.07.2018 23:00  0  0.3  0.8  8.7  8.8
22.07.2018 22:00  0.2  0.3  3  8.7  8.9
22.07.2018 21:00  0.2  0.2  6.7  8.5  8.7
22.07.2018 20:00  0  0.5  8.4  8.4  11.5
22.07.2018 19:00  0  2.6  8.4  8.4  11.5
Legenda: 0-1 mm  1-5 mm  5-10 mm  10-20 mm  20-35 mm  35-50 mm  50-70 mm  70-90 mm  viac ako 90 mm 

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑