Total amount of precipitation

Informácie o stanici

Názov stanice:

Malcov

Povodie:Bodrog
Regionálne stredisko:RS Košice
Typ:APS

Údaje k aktuálnej hodine nemusia byť kompletné a nemusia reprezentovať skutočný stav vzhľadom k prebiehajúcemu spracovaniu údajov zo zrážkomerných staníc.
Data are operative - no correction.
Hodnoty reprezentujú úhrn zrážok v mm za udávaný časový interval
Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
12.12.2018 18:00  0  0  0  0.3  3.4
12.12.2018 17:00  0  0  0  0.7  3.4
12.12.2018 16:00  0  0  0  1.3  3.4
12.12.2018 15:00  0  0  0.2  1.6  3.4
12.12.2018 14:00  0  0  0.3  1.6  3.4
12.12.2018 13:00  0  0  0.3  1.6  3.4
12.12.2018 12:00  0  0.2  0.3  1.7  3.4
12.12.2018 11:00  0  0.3  0.7  1.9  3.4
12.12.2018 10:00  0.1  0.3  1.3  2.3  3.3
12.12.2018 09:00  0.1  0.2  1.4  2.4  3.2
12.12.2018 08:00  0  0.4  1.3  2.6  3.1
12.12.2018 07:00  0  0.9  1.3  2.8  3
12.12.2018 06:00  0.3  1.3  1.4  3  3
12.12.2018 05:00  0.6  0.9  1.2  2.7  2.7
12.12.2018 04:00  0.3  0.4  1  2.1  2.2
12.12.2018 03:00  0  0.1  1  1.8  1.9
12.12.2018 02:00  0  0.3  1.3  1.7  1.8
12.12.2018 01:00  0.1  0.6  1.5  1.7  1.8
12.12.2018 00:00  0.2  0.9  1.6  1.6  1.7
11.12.2018 23:00  0.4  1.1  1.5  1.5  2.4
11.12.2018 22:00  0.3  0.8  1.1  1.1  3.3
11.12.2018 21:00  0.3  0.8  0.8  0.8  3
11.12.2018 20:00  0.2  0.4  0.4  0.4  2.9
11.12.2018 19:00  0.2  0.2  0.2  0.2  2.7
11.12.2018 18:00  0  0  0  0  2.5
Legenda: 0-1 mm  1-5 mm  5-10 mm  10-20 mm  20-35 mm  35-50 mm  50-70 mm  70-90 mm  viac ako 90 mm 

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑