Total amount of precipitation

Informácie o stanici

Názov stanice:

Moravský Svätý Ján

Povodie:Morava
Regionálne stredisko:RS Bratislava
Typ:AWS2

Údaje k aktuálnej hodine nemusia byť kompletné a nemusia reprezentovať skutočný stav vzhľadom k prebiehajúcemu spracovaniu údajov zo zrážkomerných staníc.
Data are operative - no correction.
Hodnoty reprezentujú úhrn zrážok v mm za udávaný časový interval
Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
14.11.2018 18:00  0  0  0  0  0
14.11.2018 17:00  0  0  0  0  0
14.11.2018 16:00  0  0  0  0  0
14.11.2018 15:00  0  0  0  0  0.1
14.11.2018 14:00  0  0  0  0  0.1
14.11.2018 13:00  0  0  0  0  0.1
14.11.2018 12:00  0  0  0  0  0.1
14.11.2018 11:00  0  0  0  0  0.1
14.11.2018 10:00        0  0  0.1
14.11.2018 09:00        0  0  0.1
14.11.2018 08:00        0  0  0.1
14.11.2018 07:00     0  0  0  0.1
14.11.2018 06:00     0  0  0  0.1
14.11.2018 05:00  0  0  0  0  0.1
14.11.2018 04:00  0  0  0  0  0.1
14.11.2018 03:00  0  0  0  0.1  0.1
14.11.2018 02:00  0  0  0  0.1  0.1
14.11.2018 01:00  0  0  0  0.1  0.1
14.11.2018 00:00  0  0  0  0.1  0.1
13.11.2018 23:00        0  0.1  0.1
13.11.2018 22:00        0  0.1  0.1
13.11.2018 21:00        0.1  0.1  0.1
13.11.2018 20:00        0.1  0.1  0.1
13.11.2018 19:00     0  0.1  0.1  0.1
13.11.2018 18:00     0.1  0.1  0.1  0.1
Legenda: 0-1 mm  1-5 mm  5-10 mm  10-20 mm  20-35 mm  35-50 mm  50-70 mm  70-90 mm  viac ako 90 mm 

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑