SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vietor na horáchWindSnowdriftsGround ice Display warnings

SHMÚ vydal hydrologické výstrahy na   Povodeň Display warnings

We apologize for missing content. Content is available only in Slovak language.

Cv - Výšková cyklóna

 

Charakteristické je vytvorenie pomerne malej výškovej cyklóny nad Severným morom.
Na začiatku situácie je výškové tlakové pole tvorené hrebeňom vysokého tlaku, ktorý cez strednú Európu spája azorskú anticyklónu s anticyklónou nad východnou Európou. Studená výšková cyklóna rýchle preniká okolo azorskej anticyklóny, ktorá sa prechodne vysúva k severovýchodu zo Severného mora cez hrebeň vysokého tlaku k juhu do oblasti Pádskej nížiny.
Prízemné tlakové pole je rovnako ako výškové tvorené hrebeňom vysokého tlaku nad strednou Európou, ktorý premosťuje azorskú a východoeurópsku anticyklónu. Prechod výškovej zóny naprieč hrebeňom nebýva v prízemnom poli vyjadrený. Len výnimočne môžeme pri zemi zistiť plytkú níž, presúvajúcu sa cez strednú Európu od severu k juhu po dráhe výškového stredu níže.
Keďže celý presun výškovej cyklóny narúša zonálnu cirkuláciu len na krátku dobu a to ešte vo výške, nemôžeme túto situáciu pričleniť k žiadnej inej typickej situácii, či už k zonálnej alebo meridionálnej.
Situácia sa vyskytuje málo, takže nemôžeme robiť závery o jej maximálnom či minimálnom výskyte počas roka.

Vysvetlivky:

A Ap B Bp C Cv Ea Ec Nc NEa NEc NWa NWc Sa SEa SEc SWa SWc1 SWc2 SWc3 Vfz Wa Wal Wc Wcs

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑