Čierny Váh - Ipoltica
Čierny Váh - Čierny Váh
Východná - Biely Váh
Kráľová Lehota - Boca
Kráľová Lehota - Hybica
Liptovský Hrádok - Váh
Podbanské - Belá
Dovalovo - Dovalovský potok
Liptovský Hrádok - Belá
Liptovský Ján - Štiavnica
Liptovský Mikuláš - Váh
Demänová - Demänovka
Liptovská Ondrašová - Jalovčianka
Liptovská Sielnica - Kvačianka
Svätý Kríž - Palúdžanka
Vlachy - Kľačianka
Partizánska Ľupča - Ľupčianka
Bešeňová - Váh
Podsuchá - Revúca
Hubová - Váh
Ľubochňa - Ľubochnianka
Zákamenné - Biela Orava
Lokca - Biela Orava
Oravská Jasenica - Veselianka
Oravská Polhora - Polhoranka
Zubrohlava - Polhoranka
Jablonka - Piekelnik
Jablonka - Čierna Orava
Trstená - Jelešňa
Tvrdošín - Orava
Trstená - Oravica
Oravský Biely Potok - Studený potok
Oravský Podzámok - Orava
Párnica - Zázrivka
Dierová - Orava
Turany - Čiernik
Turček - Turiec
Ivančiná - Turiec
Turčianske Teplice - Teplica
Kláštor p. Znievom - Vríca
Martin - Turiec
Martin - Pivovarský potok
Strečno - Váh
Belá - Beliansky potok
Stráža - Varínka
Klokočov - Predmieranka
Turzovka - Kysuca
Čadca - Čierňanka
Čadca - Kysuca
Zborov nad Bystricou - Bystrica
Kysucké Nové Mesto - Kysuca
Šuja - Rajčanka
Rajecké Teplice - Kuneradský potok
Poluvsie - Rajčanka
Žilina - Bánová - Bitarovský potok
Žilina - Rajčanka
Bytča - Petrovička
Jasenica - Papradnianka
Prečín - Domanižanka
Považská Bystrica - Domanižanka
Považská Bystrica - Fapšová - Mošteník
Vydrná - Petrínovec
Dohňany - Biela voda
Visolaje - Pružinka
Horné Srnie - Vlára
Trenčianske Teplice - Teplička
Čachtice - Jablonka
Hrádok - Hrádocký potok

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Žilinský región

 StanicaTokČas meraniaVodný stav
 Čierny VáhIpoltica28.5.2017 16:1555Hladina ustálená
 Čierny VáhČierny Váh28.5.2017 16:1518Hladina ustálená
 VýchodnáBiely Váh28.5.2017 16:15116Hladina ustálená
 Kráľová LehotaBoca28.5.2017 16:1540Hladina ustálená
 Kráľová LehotaHybica28.5.2017 16:1523Hladina ustálená
 Liptovský HrádokVáh28.5.2017 16:1581Hladina ustálená
 PodbanskéBelá28.5.2017 16:1569Hladina ustálená
 DovalovoDovalovský potok28.5.2017 16:159Hladina ustálená
 Liptovský HrádokBelá28.5.2017 16:15120Hladina ustálená
 Liptovský JánŠtiavnica28.5.2017 16:1553Hladina ustálená
PLiptovský MikulášVáh28.5.2017 16:1529Hladina ustálená
 DemänováDemänovka28.5.2017 16:1516Hladina ustálená
 Liptovská OndrašováJalovčianka28.5.2017 16:1525Hladina ustálená
 Liptovská SielnicaKvačianka28.5.2017 16:15104Hladina ustálená
 Svätý KrížPalúdžanka28.5.2017 16:1548Hladina ustálená
 VlachyKľačianka28.5.2017 16:158Hladina ustálená
 Partizánska ĽupčaĽupčianka28.5.2017 16:1534Hladina ustálená
 BešeňováVáh28.5.2017 16:1575Hladina ustálená
PPodsucháRevúca28.5.2017 16:1549Hladina ustálená
 HubováVáh28.5.2017 16:1578Hladina ustálená
 ĽubochňaĽubochnianka28.5.2017 16:1543Hladina ustálená
 ZákamennéBiela Orava28.5.2017 16:1515Hladina ustálená
PLokcaBiela Orava28.5.2017 16:1529Hladina ustálená
 Oravská JasenicaVeselianka28.5.2017 16:1514Hladina ustálená
 Oravská PolhoraPolhoranka28.5.2017 16:1540Hladina ustálená
 ZubrohlavaPolhoranka28.5.2017 16:15116Hladina ustálená
 JablonkaPiekelnik28.5.2017 12:30135 
 JablonkaČierna Orava28.5.2017 16:15111Hladina ustálená
 TrstenáJelešňa28.5.2017 16:15104Hladina ustálená
 TvrdošínOrava28.5.2017 16:1578Hladina ustálená
 TrstenáOravica28.5.2017 16:15114Hladina ustálená
 Oravský Biely PotokStudený potok28.5.2017 16:1553Hladina ustálená
 Oravský PodzámokOrava28.5.2017 16:1541Hladina ustálená
 PárnicaZázrivka28.5.2017 16:1552Hladina ustálená
 DierováOrava28.5.2017 16:15133Hladina ustálená
 TuranyČiernik28.5.2017 16:1523Hladina ustálená
 TurčekTuriec28.5.2017 16:1533Hladina ustálená
 IvančináTuriec28.5.2017 16:1528Hladina ustálená
 Turčianske TepliceTeplica28.5.2017 16:1518Hladina ustálená
 Kláštor p. ZnievomVríca28.5.2017 16:1528Hladina ustálená
PMartinTuriec28.5.2017 16:15101Hladina ustálená
 MartinPivovarský potok28.5.2017 16:1512Hladina ustálená
 StrečnoVáh28.5.2017 16:1595Hladina ustálená
 BeláBeliansky potok28.5.2017 16:1518Hladina ustálená
PStrážaVarínka28.5.2017 16:1522Hladina ustálená
 KlokočovPredmieranka28.5.2017 16:1511Hladina ustálená
 TurzovkaKysuca28.5.2017 16:1514Hladina ustálená
 ČadcaČierňanka28.5.2017 16:1521Hladina ustálená
 ČadcaKysuca28.5.2017 16:1517Hladina ustálená
 Zborov nad BystricouBystrica28.5.2017 16:1512Hladina ustálená
PKysucké Nové MestoKysuca28.5.2017 16:15143Hladina ustálená
 ŠujaRajčanka28.5.2017 16:1536Hladina ustálená
 Rajecké TepliceKuneradský potok28.5.2017 16:1520Hladina ustálená
 PoluvsieRajčanka28.5.2017 16:1532Hladina ustálená
 Žilina - BánováBitarovský potok28.5.2017 16:1523Hladina ustálená
PŽilinaRajčanka28.5.2017 16:15122Hladina ustálená
 BytčaPetrovička28.5.2017 16:1528Hladina ustálená
 JasenicaPapradnianka28.5.2017 16:1525Hladina ustálená
 PrečínDomanižanka28.5.2017 16:15113Hladina ustálená
 Považská BystricaDomanižanka28.5.2017 16:1526Hladina ustálená
 Považská Bystrica - FapšováMošteník26.5.2017 09:0018Hladina ustálená
 VydrnáPetrínovec28.5.2017 16:159Hladina ustálená
 DohňanyBiela voda28.5.2017 16:157Hladina ustálená
 VisolajePružinka28.5.2017 16:1541Hladina ustálená
PHorné SrnieVlára28.5.2017 16:15128Hladina ustálená
 Trenčianske TepliceTeplička28.5.2017 16:1520Hladina ustálená
 ČachticeJablonka28.5.2017 16:1528Hladina ustálená
 HrádokHrádocký potok28.5.2017 16:1520Hladina ustálená

Počet staníc: 68

Legenda
Vodný stav je uvádzaný v cm
* - Teplotu vody nie je možné merať z technických príčin
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )

Meteorologické výstrahy:

Meteorologické výstrahy

Hydrologické výstrahy:

Hydrologické výstrahy

Stupne povodňovej aktivity:

Povodňová aktivita

Smogová situácia:

Smogová situácia
Legenda výstrah
Klimatický atlas Slovenska
Meteorologický časopis
Štátna hydrologická sieť
Konferencia sucho a nedostatok vody
Spravodajstvo monitoringu sucha SHMÚ
Pre viac informácií o počasí volajte meteorológovi: 0988 400 100 alebo 0988 400 200 alebo 0988 400 300
cena volania 0,996 € s DPH za každú začatú minútu volania
23 MÁJ 2017

Pozvánka na odborný seminár pri príležitosti Dňa Dunaja

HYDROLÓGIA | OZNAM | MGR. K. MELOVÁ, PHD., ING. V. ŠIMOR, PHD.
Pozvánka na odborný seminár pri príležitosti Dňa Dunaja, ktorý sa uskutoční 28. júna 2017 (streda) o 13.00 hod. v kinosále (budova D, 1.poschodie) na SHMÚ, Bratislava - Koliba, Jeséniova 17
22 MÁJ 2017

Supercela na Šariši 12. mája 2017

METEOROLÓGIA | ANALÝZA | MIROSLAV ŠINGER
Po takmer presne dvoch rokoch sa na Šariši opäť vyskytla supercela sprevádzaná silným lejakom a veľkým množstvom krúp.
12 MÁJ 2017

Variabilita tvorby odtoku (povodie Hrona)

HYDROLÓGIA | ANALÝZA | RNDR. DANIELA KYSELOVÁ, MGR. KATEŘINA HRUŠKOVÁ, PHD.
Variabilita tvorby odtoku sa významne prejavila v dvoch posledných významnejších povodňových situáciách v povodí Hrona. Takmer rovnaké príčinné zrážky spôsobili dve rozdielne odtokové situácie. 
10 MÁJ 2017

Pozvánka na verejný odpočet úloh SHMÚ

SHMÚ | SPRÁVA | MGR. IVAN GARČÁR
Slovenský hydrometeorologický ústav Vás pozýva na Verejný odpočet úloh za rok 2016.
10 MÁJ 2017

Mrazivá noc 10. mája 2017

METEOROLÓGIA | ANALÝZA | MIROSLAV ŠINGER
V noci na 10.5.2017 na väčšine územia Slovenska mrzlo, na mnohých staniciach bolo aj rekordne chladno.
08 MÁJ 2017

Arktický vzduch a mrazy aj v máji 2017!

METEOROLÓGIA | ANALÝZA | MIROSLAV ŠINGER
S niekoľkodňovým predstihom sa naplní singularita o "troch zmrznutých". V druhom májovom týždni sa u nás ochladí a vyskytnú sa aj mrazy.

Rozhlas a televízia Slovenska Oddelenie meteorologie a klimatologie KAFZaM UK Bratislava Katedra fyzickej geografie a geoekológie PriF UK Bratislava European Centre for Medium-Range Weather Forecasts - ECMWF World Meteorological Organization Výskumný ústav vodného hospodárstva EurAqua Eumetsat Meteoalarm - Alerting Europe for extreme weather

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑