SHMÚ 65 rokov / 1954-2019 - Ďakujeme našim partnerom


SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vietor na horáchVietor Zobraziť výstrahy

SHMÚ vydal hydrologické výstrahy na   Povodeň Zobraziť výstrahy

Pokyny pre autorov

Meteorologický časopis publikuje pôvodné vedecké práce, prehľa­dové články, odborné príspevky, odborné informácie a personálie. V časo­pi­se sa publikujú pred­nostne príspevky v anglickom jazyku, v obme­dzenom rozsahu tiež v slo­venskom a českom jazyku.
Pre nových prispievateľov odporúčame formu prí­s­pevku prispôsobiť pod­­ľa tohto čísla Meteorologického časopisu. Texty príspevkov (MS Word), grafy (MS Excel) a obrázky (CorelDraw; jpg, tif, alebo iný grafický formát) je potrebné poslať v elektronickej forme

na e-mailovu adresu norbert.polcak@shmu.sk
a kópiu na adresu katarina.pukancikova@shmu.sk

alebo

Norbert Polčák
redakcia Meteorologického časopisu
Slovenský hydrometeorologický ústav
P.O.Box 15, 833 15 Bratislava 37

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑