Epsgram - do 8 dní

Epsgram je vlastne meteogram zložený z niekoľkých po sebe idúcich deterministických predpovedí modelu ECMWF. Každá predpoveď začína v inom čase, ale obdobie platnosti predpovedí je zhodné. Takýmto spracovaním nám vznikne 8-dňová predpoveď, kde sa prekrýva až 5 rôznych integrácií modelu (tzv. ansambel). Z toho, aký rozptyl tieto predpovede majú sa dá posudzovať pravdepodobnosť realizácie daného vývoja počasia. Väčší rozptyl znamená väčšiu neurčitosť. Na jednotlivých grafoch je zobrazená aj priemerná hodnota a hodnota z najčerstvejšej integrácie modelu (pozri legendu).

Produkt je aktualizovaný 2-krát za deň (približne o 08:15 UTC - predpoveď z 00:00 UTC a 20:15 UTC - predpoveď z 12:00 UTC).


 

 

 

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑