SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na VietorVietor na horáchSnehové jazyky a záveje Zobraziť výstrahy

22.5.2008 - Sládkovičovo, Galanta, Kvetoslavovo

 

Sládkovičovo-Galanta , foto Gabriel Csikos  Sládkovičovo-Galanta , foto Gabriel Csikos

okres Komárno, foto Štefan Kaszt Galanta, foto Ľubomír Pastucha

Kvetoslavovo, foto Tibor Csorgei

22. apríla 2008 sa v čase medzi 18. a 19. hodinou SELČ vytvorila v priestore medzi Bratislavou, Kvetoslavom a Galantou skupina búrok, ktoré sa okolo 18:30 sformovali do čiary, ktorá sa presúvala na východ. Radarové merania zaznamenali strih vetra a pravdepodobnú rotáciu v niektorých búrkových jadrách (napríklad v čase okolo 18:52). Horizontálna rýchlosť prúdenia nebola veľká, ale strih vetra (zmena smeru vetra s výškou) vo vrstve 900 až 3000 m bol výrazný.
Vďaka pohotovosti niektorých ľudí sme získali svedectvá a zaujímavé fotografie javov odohrávajúcich sa pod spomenutou skupinou búrok. Na ich snímkach, získaných v už uvedenej oblasti a časovom intervale, je vidieť , že pod spodnou základňou búrkových oblakov sa sformovali oblačné lieviky tzv. „funnel clouds" tvorené produktmi kondenzácie. V blízkosti lievikov podľa vyjadrenia aspoň jedného očitého svedka bol vzduch vo vírivom pohybe - rotoval. Podľa jeho svedectva sa aspoň jeden lievik začal približovať k zemskému povrch, ale nedosiahol ho a po relatívne krátkom čase sa začal deformovať -„lámať" až sa nakoniec rozpadol a zanikol.
Uvedené fotografie dosvedčujú, že aj na Slovensku sa vyskytujú podmienky, umožňujúce vznik tornád. V tomto konkrétnom prípade boli zachytené prvotné štádiá tvorby tornád - rotujúce víry pod búrkovým oblakom (tzv. funnel clouds). Víry sa ale kvôli lokálnym podmienkam pod búrkovými oblakmi nespustili až k zemskému povrchu a zanikli, takže klasické tornáda z nich nevznikli. (JC)

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑