Smogové varovné systémy

Ozónový smogový varovný systém je vytvorený pre prípady, v ktorých by zvýšená koncentrácia ozónu mohla spôsobiť smogovú situáciu. Riadiacim strediskom ozónového smogového varovného systému je SHMÚ, ktorý zabezpečuje získavanie, spracovávanie a vydávanie informácií, predpovedí a signálov „UPOZORNENIE“ a „VÝSTRAHA“.
  • Signál „UPOZORNENIE“ sa vyhlási po prekročení informačného hraničného prahu ozónu (180 µg.m-3) vyjadreného ako jednohodinový priemer.
  • Signál „VÝSTRAHA“ sa vyhlási po prekročení výstražného hraničného prahu ozónu (240 µg.m-3) vyjadreného ako jednohodinový priemer.

AKTUÁLNA SITUÁCIA

Riadiace stredisko ozónového smogového varovného systému informuje verejnosť, že nie je v platnosti žiaden zo signálov „UPOZORNENIE” a „VÝSTRAHA”.

Archív InformáciíAktuálna informáciaArchív výstrah

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑