SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Nízke teploty Zobraziť výstrahy

Aktuality SHMÚ

07 JÚN 2019

18. kongres WMO

SHMÚ | 7.6.2019 | ANALÝZA | BRANISLAV CHVÍLA

Od pondelka, 3. júna 2019, sa Ženeve koná v poradí 18. Kongres Svetovej meteorologickej organizácie (WMO). Kongres sa koná každé štyri roky a rozhoduje o stratégii, politikách, normatívoch, rozpočte a o personálnom obsadení výkonného manažmentu a najvyšších reprezentantoch WMO.

Doterajší členovia tejto odborne špecializovanej organizácie pri OSN prijali žiadosti o členstvo dvoch malých štátov Andorry a Nauru, čím sa počet členov WMO zvýšil na 193.

„Zmeny v klimatickom systéme sa v posledných desaťročiach zrýchľujú. Počet extrémnych poveternostných, hydrologických a klimatických javov narastá, “povedal prezident WMO David Grimes na otváracom ceremoniáli Kongresu. A ďalej dodal: „Sociálno-ekonomické vplyvy sú početné a rôznorodé: od potravinovej neistoty, verejného zdravia, vysídľovania obyvateľstva a mnohých ďalších. Každý rok sú postihnuté milióny ľudí a trendy sú len rastúce.“ Pripomenul, že v súčasnosti národné meteorologické a hydrologické služby čelia bezprecedentnému dopytu po svojich informáciách a odborných poznatkoch vo všetkých oblastiach ich činnosti a tieto požiadavky rastú v dôsledku extrémnejšieho počasia a urbanizácie. V reakcii na tieto požiadavky Svetový meteorologický kongres má zvážiť návrhy na významné vnútorné reformy s cieľom zmapovať smer budúcej agendy WMO, zefektívniť svoje rozhodovacie a riadiace postupy a prijať nové partnerstvá. (Ako príklad možno uviesť včera podpísané rámcové Memorandum o porozumení o strategickej spolupráci medzi WMO a Global Water Partnership.)

Hlavným mottom pre schválenie stratégie smerovania organizácie na najbližšie obdobie je vízia, aby „do roku 2030 bol svet, v ktorom sú všetky národy, najmä tie najzraniteľnejšie, odolnejšie voči sociálno-ekonomickým vplyvom extrémnych poveternostných, hydrologických, klimatických a iných environmentálnych udalostí; a posilnili svoj trvalo udržateľný rozvoj prostredníctvom najlepších možných služieb, či už na zemi, na mori alebo vo vzduchu. “

Len 27% členov WMO má dostatočne vyvinutú hydrometeorologickú službu, zatiaľ čo 26% poskytuje len základné alebo nedostatočné služby, povedal v úvodnom prejave generálny tajomník WMO Petteri Taalas.

Ďalšie body programu zahŕňajú rozvoj monitorovacej siete, ktorá je základom všetkých prognóz; zlepšené meteorologické a klimatické služby v ére klimatických zmien a extrémnejšieho počasia; hydrologické služby a podporu trvalo udržateľného vodného hospodárstva; integrovanú vedu o Zemi; uľahčenie budovania kapacít; spolupráce so súkromným sektorom a politiku v oblasti údajov.

Popri plenárnom zasadnutí členov v Kongrese sa koná tiež paralelné Hydrologické zhromaždenie, verejno-súkromný dialóg a Svetová výstava meteorologických technológií, ktorá aj za významnej slovenskej účasti vystavovateľov a producentov prezentuje najnovšie technológie v oblasti meteorologických, hydrologických a klimatologických meraní a analýz.

18. Kongres WMO potrvá do 14. júna a Slovenskú republiku na ňom zastupujú: generálny riaditeľ SHMÚ a stály zástupca SR vo WMO p. Martin Benko; veľvyslanec a stály predstaviteľ SR pri úradovni OSN v Ženeve J. E. Juraj Podhorský, riaditeľka Úseku Hydrologická služba SHMÚ p. Jana Poórová, riaditeľ Úseku Meteorologická služba SHMÚ p. Branislav Chvíla a člen diplomatického zboru Stálej misie SR pri OSN v Ženeve p. Anton Frič.skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑