SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vysoké teplotyBúrky Zobraziť výstrahy

Aktuality SHMÚ

13 NOV 2019

Hydrologická situácia na území Slovenska 13. 11. 2019 o 12. hod.

SHMÚ | 13.11.2019 | ANALÝZA | VALÉRIA WENDLOVÁ

Za posledných 24 hod sme zaznamenali výdatné zrážky vo forme dažďa hlavne na strednom Slovensku v oblasti Nízkych Tatier a Slovenského Rudohoria s úhrnmi zväčša 40 – 100 mm, s max. úhrnom 101 mm - Demänovské dolina.

Pri pretrvávajúcich zrážkach zaznamenávame vzostupy až výrazné vzostupy vodných hladín s prekročením hladín zodpovedajúcim 1-3. stupňu povodňovej aktivity (SPA) na tokoch v povodiach horného Váhu, horného Hrona, Rimavy, Slanej, Hnilca a Hornádu. 3. SPA je na staniciach Čierny Váh- Čierny Váh, Hron-Zlatno, Stratená-Hnilec. Podrobný prehľad nájdete na stránke http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=hydro_vod_stpa.

Vzhľadom na predpokladanú meteorologickú a hydrologickú situáciu, predpokladané množstvo zrážok a nasýtenosť povodí očakávame v povodí Hornádu, horného Hrona, Rimavy, Slanej, Popradu a Hornádu naďalej vzostup s dosiahnutím a prekročením SPA s predpokladaným odhadom N ročnosti pri kulmináciach 5-20 rokov,  na toku Hnilec na úrovni 50 ročnej vody. Pre zasiahnuté oblasti sú v súčasnosti vydané platné hydrologické výstrahy 1.-3.stupňa. Najvyšší 3.stupeň je pre okresy Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Brezno a Gelnica.

Hydrologickú situáciu naďalej monitorujeme. Aktualizované informácie nájdete TU: