SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vysoké teplotyBúrky Zobraziť výstrahy

Aktuality SHMÚ

29 JÚN 2020

Extrémna búrka a prívalová povodeň na Muránskej planine

HYDROLÓGIA | 29.6.2020 | SPRÁVA | MGR. MARTIN HALAJ, MGR. KATEŘINA HRUŠKOVÁ, PHD., MGR. TOMÁŠ TRSTENSKÝ

 

Doterajší priebeh júnového počasia je typický výskytom vhodných podmienok pre tvorbu silných búrok a s nimi spojených nebezpečných prejavov. Z hydrologického hľadiska sú dôležité predovšetkým zrážkové úhrny a s nimi spojená odozva v dotknutom povodí. V posledných týždňoch sme svedkami častého výskytu prívalových povodní (bleskových povodní, angl. flash floods) v rôznych regiónoch Slovenska. V týchto prípadoch zaznamenávame povodňové úkazy aj mimo vodných tokov – bahnotok, stekanie vody zo svahov, zatápanie pivníc, podchodov či podjazdov.

V nedeľu 28. 6. sme opätovne zaznamenali extrémne silné búrky, lokalizované do východnej časti Slovenského rudohoria. Z nich najvýraznejšia sa vyskytla na Muránskej planine, s hodinovým úhrnom 102,4 mm k 14:00. Vďaka pomalému pohybu búrok, ako aj ich obnovovaniu nad tým istým miestom, zrážkomerná stanica Muránska Huta – Predná Hora zaznamenala celkový 24-hodinový úhrn 132 mm (obr. 1). Priestorové rozloženie úhrnov zrážok pri takejto búrkovej situácii je mimoriadne nerovnomerné (obr. 1). Meteorologická stanica na Telgárte, vzdialená vzdušnou čiarou len 11 km zaznamenala celkový denný úhrn len 0,7 mm.

 

                                                         

 

Zasiahnuté povodie Zdychavy (ľavostranný prítok rieky Muráň) reagovalo na takéto extrémne zrážky výrazným a rýchlym vzostupom. Hladina Zdychavy v Revúcej stúpla z 33 cm o 14:00 na 108 cm o 15:15, čo zodpovedá prekročeniu 3. SPA (obr. 2).

 

                                 

 

Povodňová vlna postupujúca povodím spôsobila výrazný vzostup aj v uzáverovej stanici na Muráni v Bretke – tu hladina kulminovala 29. 6. ráno o 6:00 na 183 cm. Bola prekročená hladina zodpovedajúca 1. SPA (obr. 3).

 

       

 

Podľa hlásenia pre Centrálne monitorovacie a riadiace stredisko MV SR došlo v zasiahnutom regióne k vybreženiu miestnych tokov, zaplaveniu obcí vodou stekajúcou z okolitých kopcov. Spôsobili výrazné materiálne škody. Podobná situácia nastala v piatok 26. 6. v povodí Revúcej, ľavostranného prítoku Váhu, alebo tretí júnový víkend v obci Pichne na severovýchode Slovenska (povodie Cirochy).

Silné búrky prinášajúce extrémne vysoké krátkodobé úhrny zrážok očakávame aj 29. 6. popoludňajších a večerných hodinách. Na miestach zasiahnutých intenzívnou búrkovou činnosťou je predpoklad lokálneho výrazného vzostupu vodných hladín s možnosťou dosiahnutia SPA, hlavne na malých tokoch. Rovnako očakávame aj povodňové úkazy mimo vodných tokov – bahnotok, stekanie vody zo svahov, zatápanie pivníc, podchodov či podjazdov.