SHMÚ vydal hydrologické výstrahy na   Povodeň z topenia snehu Zobraziť výstrahy

Aktuality SHMÚ

23 NOV 2020

Mimoriadne správy o povodniach v októbri 2020

HYDROLÓGIA | 23.11.2020 | OZNAM | KATARÍNA MATOKOVÁ

V  októbri 2020 sme zaznamenali výrazné zvýšenie vodných hladín takmer na všetkých tokoch, naprieč celým územím Slovenska, s dosiahnutím 1. až 3. stupňov povodňovej aktivity.

Na tokoch boli dosiahnuté aj významné kulminačné prietoky na úrovni 10-20, 20-50, a dokonca aj 50‑100 ročného maximálneho prietoku. Podrobný rozbor októbrových povodňových situácií na Morave, Nitre, dolnom Váhu a na tokoch východného Slovenska je v Povodňových správach, ktoré sú uverejnené na webovej stránke http://www.shmu.sk/sk/?page=128.