SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vysoké teplotyBúrky Zobraziť výstrahy

SHMÚ vydal hydrologické výstrahy na   Prívalová povodeň Zobraziť výstrahy

Aktuality SHMÚ

13 JAN 2021

Expedičné meranie snehovej pokrývky v Kráľovohoľských Tatrách 11. 01. 2021

HYDROLÓGIA | 13.1.2021 | SPRÁVA | MARTIN HALAJ, TOMÁŠ TRSTENSKÝ

 

Po ustálenom a inverznom charaktere počasia, takmer počas celého decembra, s minimom snehovej pokrývky aj vo vyšších horských polohách, prišlo v závere kalendárneho roka ku zmene poveternostných podmienok.

 

Najmä od stredných horských polôh začali pribúdať očakávané zásoby snehovej pokrývky. Snehové zrážky sa na horách vyskytovali aj v prvej januárovej dekáde. V jej závere prišlo výraznejšie ochladenie a s ním aj pokles hranice sneženia do nižších polôh v podhorí. S pribúdajúcou snehovou pokrývkou sa zvyšovala aj jej vodná hodnota a samozrejme zásoby vody viazané v nej. Každoročne, počas zimnej sezóny, regionálne pracoviská SHMÚ realizujú expedičné merania snehovej pokrývky v jednotlivých pohoriach. Tie slúžia ako doplnkový údaj pri klimatologickej analýze a následnej vizualizácii, ako aj pri výpočte spomínaných zásob vody viazanej v snehovej pokrývke.

Prvé tohtoročné expedičné meranie sa uskutočnilo v povodí horného Hrona, v oblasti Kráľovohoľskej časti Nízkych Tatier. Prvou zastávkou bolo sedlo Besník nad obcou Telgárt, ležiace na rozvodnici povodia Hrona a Hnilca. Potom nasledovala obec Šumiac a následný výstup až na vrchol Kráľovej hole, s niekoľkými zastávkami, na ktorých prebehlo meranie. Pre lepšiu predstavu sú zoradené v tabuľke podľa časovej následnosti a vizualizované v mapovom výreze (obr. 1).

 

               

 

Rozdielnosť výšky snehovej pokrývky je spôsobená viacerými faktormi pôsobiacimi v horskom prostredí. Výdatné sneženie na konci roka 2020 vytvorilo súvislú snehovú pokrývku od stredných horských polôh. Ďalšie sneženia v prvej dekáde januára 2021 doplnili snehové zásoby na horách. V stredných horských polohách je snehová pokrývka priestorovo nerovnomerne rozložená. Značnú časť sneženia zachytila vegetácia, čím je v ihličnatých porastoch výrazne nižšia vrstva snehu na povrchu zeme na rozdiel od odlesnených plôch (lúky, poľany, hole, rúbaniská), kde je snehu výrazne viac. K rozdielnym výškam snehu prispelo tiež niekoľko dní trvajúce bezveterné počasie, ktoré neumožnilo transport snehu do záveterných polôh.

Hôľne partie na hlavnom hrebeni Kráľovohoľských Tatier boli 11. januára 2021 nezvyklo súvislo vysnežené, čo nebýva bežným javom. Vyššia vodná hodnota snehu (VHS) 100 mm len pri 22 cm snehu na vrchole Kráľovej hole je spôsobená opadanou námrazou z kotvenia a objektov telekomunikačného vysielača. Štruktúre snehovej pokrývky na všetkých miestach merania dominoval prachový sneh s nepatrnou spodnou skryštalizovanou vrstvou podkladového snehu z minulého roka. Hornú vrstvu snehovej pokrývky tvorila povrchová inoväť, vytvorená počas mrazivých dní.