Aktuality SHMÚ

25 MÁJ 2010

Máme za sebou globálne zatiaľ najteplejší apríl

KLIMATOLÓGIA | 25.5.2010 | SPRÁVA | JOZEF PECHO

Podľa zatiaľ poslednej správy Národného klimatického centra NOAA bol tohtoročný apríl z pohľadu priemernej globálnej teploty vzduchu zatiaľ najteplejším aprílom aspoň od roku 1880 (globálny priemer predstavuje zlúčený priemer teploty povrchu oceánov a pevnín). Podobne ako apríl 2010 skončilo ako rekordne najteplejšie aj obdobie január-apríl 2010. Rekordne teplé boli v apríli najmä svetové oceány, zatiaľ čo teplota pevnín sa zaradila na tretie miesto najteplejších mesačných priemerov za apríl. Najdôležitejšie závery správy sú zhrnuté do nasledujúcich bodov.

  1.  Globálny priemer teploty povrchu pevnín a oceánov dosiahol v apríli 2010 hodnotu 14,5 °C, čo je o 0,76 °C ako je dlhodobý priemer v 20. storočí (13,7 °C). Ide zatiaľ o najvyšší aprílový priemer aspoň od roku 1880.
  2. Globálny priemer teploty povrchu pevnín a oceánov dosiahol v období január-apríl 2010 hodnotu 13,3 °C, čo je o 0,69 °C viac ako je dlhodobý priemer v 20. storočí (12,6 °C). Rovnako ako v prípade apríla 2010 ide zatiaľ o najteplejšie obdobie január-apríl aspoň od roku 1880.
  3. Z pohľadu priemernej teploty povrchu oceánov bol apríl 2010 rovnako rekordne teplý, pričom priemerná aprílová teplota povrchu oceánov presiahla priemer za 20. storočie (16,0 °C) o 0,57 °C. Najvyššie teplotné odchýlky boli zaznamenané predovšetkým v rovníkových oblastiach Tichého, Indického a najmä Atlantického oceánu. 
  4. Globálny priemer teploty povrchu pevnín bol v apríli 2010 o 1,29 °C vyšší ako priemer v 20. storočí (8,1 °C), čím sa tohtoročný apríl zaradil na tretie miesto najteplejších aprílov od roku 1880.
  5. Na severnej pologuli bolo v priemerne o 0,89 °C (rekord), zatiaľ čo na južnej o 0,64 °C (2. miesto) teplejšie v porovnaní s priemerom v 20. storočí.
  6. Mimoriadne teplý bol apríl 2010 v Kanade, na Aljaške, na východe Spojených štátov amerických, v Austrálii, Južnej Ázii, severnej Afrike a v severnom Rusku. Chladnejšie v porovnaní s normálom bolo v Mongólsku, Argentíne, východnom Rusku, na západe Spojených štátov amerických a na väčšine územia Číny.skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑