Aktuality SHMÚ

26 MÁJ 2010

Klimatická zmena a integrita vedy

KLIMATOLÓGIA | 26.5.2010 | SPRÁVA | JOZEF PECHO

Dvestopäťdesiatpäť špičkových vedcov z päťdesiatichtroch oborov, členov Americkej národnej akadémie vied, vrátane jedenástich nositeľov Nobelovej ceny, spoločne vyjadrilo v otvorenom liste svoje hlboké znepokojenie nad súčasnými útokmi politických špičiek na integritu klimatologickej vedeckej obce. V oficiálnom vyhlásení, nazvanom „Klimatická zmena a integrita vedy“, obhajujú vedúce osobnosti, nielen klimatologického výskumu, poctivosť a bezúhonnosť výskumných metód, ktoré významným spôsobom prispeli k súčasnému stavu našich poznatkoch o klimatickej zmene.

Otvorený list 255 členov Americkej národnej akadémie vied na obranu výskumu klímy

Sme hlboko znepokojení súčasnou eskaláciou politických útokov na vedcov všeobecne a na klimatických vedcov zvlášť. Všetci občania by mali chápať niektoré základné vedecké fakty. Vždy existuje určitá neistota spojená s vedeckými závermi, vedy nikdy nedáva absolútne dôkazy. Keď niekto hovorí, že spoločnosť by mala počkať s prijímaním opatrení kým si vedci nebudú úplne istí, je to rovnaké ako hovoriť, že spoločnosť by nemala konať nikdy. Pri probléme potenciálne tak katastrofickom ako sú klimatické zmeny nekonanie predstavuje pre našu planétu nebezpečné riziko.
 
Vedecké závery vyplývajú z pochopenia základných zákonov, podporovanými laboratórnymi experimentmi, pozorovaním prírody a matematickým a počítačovým modelovaním. Podobne ako všetky ľudské bytosti aj vedci robia chyby, ale vedecký proces je postavený tak, aby chyby nachádzal a opravoval. Tento proces je neodmysliteľne konfliktný – vedci budujú svoju reputáciu a získavajú uznanie nielen za potvrdzovanie konvenčnej múdrosti, ale ešte viac za dokázanie, že vedecký konsenzus bol nesprávny a že existuje lepšie vysvetlenie. To je  to, čo urobili Galileo, Pasteur, Darwin a Einstein. Ale keď niektoré závery boli dôkladne a hlboko otestované, spochybňované a preskúmané, získavajú štatút "dobre podopretých teórií" a často sa nich hovorí ako o "faktoch".
 
Napríklad, existujú presvedčivé vedecké dôkazy, že naša planéta je asi 4.5 miliardy rokov stará (teória o pôvode a vývoji Zeme), že náš vesmír sa zrodil z jednej udalosti pred asi 14 miliardami rokov (teória Veľkého Tresku), a že dnešné organizmy sa vyvinuli z tých čo žili v minulosti (evolučná teória). Hoci sú zdrvujúco prijímané vedeckou obcou, sláva čaká kohokoľvek, kto by dokázal, že tieto teórie sú nesprávne. Klimatické zmeny dnes spadajú do tejto kategórie: existujú presvedčivé, komplexné a konzistentné objektívne dôkazy, že ľudia menia klímu spôsobom, ktorý ohrozuje naše spoločnosti a ekosystémy, na ktorých sme závislí.

Mnohé zo súčasných útokov na klimatické vedy a, ešte znepokojujúcejšie, na klimatických vedcov zo strany popieračov klimatických zmien je typicky motivovaných špeciálnym záujmami alebo dogmami, nie poctivým úsilím poskytnúť alternatívne teórie opreté o hodnoverné dôkazy. Medzivládny panel pre zmeny klímy (IPCC) a ďalšie vedecké hodnotenia klimatických zmien, ktoré zahŕňajú tisícky vedcov produkujúcich masívne a komplexné správy, urobili – celkom očakávane a normálne, niekoľko chýb. Keď sú chyby zistené, sú opravené.
 

Ale ani zďaleka sa v poslednej dobe nenašlo čokoľvek, čo by menilo fundamentálne závery o zmene klímy:

  1. Planéta sa otepľuje kvôli zvýšenej koncentrácii teplo zachytávajúcich plynov v atmosfére. Zasnežená zima vo Washingtone na tomto fakte nič nemení.
  2. Väčšina nárastu koncentrácie týchto plynov v priebehu minulého storočia je dôsledkom ľudskej činnosti, predovšetkým spaľovania fosílnych palív a odlesňovania.
  3. Prírodné procesy vždy hrali úlohu v zmene klímy na Zemi, ale dnes sú prevalcované zmenami spôsobenými človekom.
  4. Otepľovanie planéty spôsobí zmenu mnohých iných klimatických javov a to rýchlosťami bezprecedentnými v modernej dobe, vrátane zvýšenia rýchlosti vzostupu hladiny morí a zmien hydrologického cyklu. Rastúce koncentrácia oxidu uhličitého spôsobujú okysľovanie oceánov.
  5. Kombinácia týchto komplexných klimatických zmien ohrozuje pobrežné oblasti a mestá, zásoby potravín a vody, morské a sladkovodné ekosystémy, lesy, vysokohorské prostredie, a oveľa viac.

Možno povedať - a svetovými vedeckými spoločnosťami, národnými akadémiami vied, a jednotlivými vedcami bolo povedané - oveľa viac, ale tieto závery by mali byť dostatočné na vysvetlenie, prečo sú vedci znepokojení z toho, čomu budú čeliť ďalšie generácie v dôsledku nezmenených, business-as-usual praktík. Naliehavo žiadame našich politikov a verejnosť, aby bezodkladne začali riešiť príčiny klimatických zmien, vrátane bezuzdného spaľovania fosílnych palív.

Žiadame tiež zastaviť hrozby trestného stíhania v McCarthyovskom štýle proti našim kolegom na základe ohováraní a kolektívnej viny, zastrašovanie vedcov politikmi snažiacimi sa odvrátiť pozornosť a zabrániť prijímaniu opatrení a šírenie bezškrupulóznych lží o nich. Spoločnosť má dve možnosti: môžeme ignorovať vedu a strčiť hlavy do piesku dúfajúc že budeme mať šťastie, alebo môžeme rýchlo a vecne konať vo verejnom záujme s cieľom znížiť hrozbu globálnych klimatických zmien. Dobrou správou je, že inteligentné a účinné akcie sú možné. Odklad však nesmie byť voľbou.

• Všetci signatári sú členmi americkej Národnej akadémie vied, ale nehovoria v jej mene alebo v mene svojich inštitúcií. Plný zoznam signatárov nájdete tu.skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑