SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Nízke teploty Zobraziť výstrahy

Aktuality SHMÚ

27 SEP 2010

Slovenská klimatológia na medzinárodnej konferencii ECAC 2010

KLIMATOLÓGIA | 27.9.2010 | SPRÁVA | JOZEF PECHO

S veľkým úspechom sa 17. septembra 2010 skončila v Zürichu (v ETH Centre – Swiss Federal Institute for Technology) výročná, v poradí už desiata konferencia Európskej meteorologickej spoločnosti (EMS/ECAC 2010), na ktorej sa zúčastnilo dovedna okolo 630 delegátov zo 44 krajín sveta, predovšetkým z Európy. Na organizácii sa popri Európskej meteorologickej spoločnosti podieľali aj tri švajčiarske meteorologické inštitúcie, a to národná meteorologická a klimatologická služba MeteoSwiss, Inštitút pre atmosférický a klimatologický výskum (Institute for Atmospheric and Climate science – IACETH) a Švajčiarska spoločnosť pre meteorológiu (Schweizerische Gesellschaft für Meteorologie). Na podujatí, ktoré bolo s dvojročným odstupom opäť venované aplikovanej klimatológii, odznelo okolo 400 orálnych prednášok tematicky zameraných od problematiky klimatickej zmeny až po najnovší pokrok v oblasti numerických predpovedných modelov.

Najväčší počet účastníkov, takmer pätina z celkového počtu, prišlo zo švajčiarskych univerzít a iných vedeckých inštitúcií. Druhou najzastúpenejšou krajinou bolo susedné Nemecko (101), nasledované Talianskom (45), Španielskom (38), Českou republikou (29) a Francúzskom (29). Prednášky a posterové prezentácie boli podľa odborného obsahu rozdelené do štyroch hlavných sekcií, a to sekcie aplikovanej klimatológii, komunikácie a vzdelávania, atmosféry a vodného cyklu a numerického modelovania. Slovensko malo v Zürichu troch zástupcov (všetci zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave), ktorí vystúpili s dvoma prednáškami a rovnakým počtom posterov. V sekcii Komunikácia a vzdelávanie odznela prednáška Miriam Jarošovej, ktorá venovala pozornosť organizácii a sprostredkovávaniu odborných informácií počas Dňa otvorených dverí na SHMÚ.

Odbor Klimatologická služba zastupovali Pavel Šťastný a Jozef Pecho s prednáškou o dlhodobých zmenách výskytu vĺn horúčav na južnom Slovensku, a postermi zameranými na hodnotenie regionálnych trendov dĺžky trvania snehovej pokrývky na Slovensku a priestorovú analýzu návrhových hodnôt maximálnych 2- a 5-denných úhrnov v priestore západného Slovenska. Zaujímavé výsledky ponúkla najmä prednáška (Heat wave phenomenon in southern Slovakia: long-term changes and variability of daily maximum air temperature in Hurbanovo within the 1901-2009 period, prezetáciu je možné si stiahnuť tu: UC1_Pecho), v ktorej sme zhrnuli významné zmeny frekvencie výskytu horúčav, ako aj ich extrémnosti v južnej časti Podunajskej nížiny, reprezentovanej meteorologickou stanicou v Hurbanove, od začiatku 20. storočia. Predpoklad príspevku bol celkom jednoduchý. V súvislosti s pokračujúcim nárastom teploty vzduchu (lineárny trend +1,6 °C od roku 1871 pre Hurbanovo) by malo dochádzať k zmene pravdepodobnosti výskytu extrémne vysokých teplôt vzduchu ako aj dĺžky obdobia, kedy k tým extrémom dochádza. Prezentované výsledky tieto predpoklady potvrdili. Závažné zmeny frekvencie výskytu vĺn horúčav možno sledovať predovšetkým v období posledných dvoch desaťročí (1991-2009), kedy sa počet týchto udalostí takmer zdvojnásobil. Zatiaľ čo v období pred rokom 1991 sme v priemere zaznamenali len okolo 20 horúcich vĺn za desaťročie, v posledných dvoch dekádach, a to najmä po roku 2001, sa toto číslo zvýšilo na 40 a viac. Čo je ešte závažnejšie, zvýšila sa aj extrémnosť týchto období. To znamená, že trvajú dlhšie a zároveň sú počas nich dosahované vyššie maximálne teploty vzduchu. Len pre predstavu, v porovnaní so začiatkom 20. storočia sú v súčasnosti horúčavy až šesťnásobne extrémnejšie. Príkladom tohto nekompromisného trendu sú roky 1992, 1994, 1998, 2003 a naposledy 2007. O tom, že obdobie posledných dvoch desaťročí je na horúčavy mimoriadne štedré, svedčí aj fakt, že 10 z 15 najzávažnejších vĺn sa vyskytlo po roku 1991. Okrem iného, pravdepodobnosť toho, že sa v ktorýkoľvek letný deň vyskytne extrémne teplé počasie vzrástla na juhu Slovenska až na dvojnásobok.
 

Obr. 1 Budova Švajčiarskeho národneho inštitútu pre technológie (ETH) v Zürichu - miesto konania Európskej konferencie aplikovanej klimatológie - ECAC 2010 (vľavo); slávnostné otvorenie konferencie EMS/ECAC 2010 v pondelok, 13. septembra 2010 (vpravo; Foto: http://www.ems2010.ch/gallery2/main.php

 

Výsledky ďalšieho príspevku (Snow cover regime response to meteorological conditions in region of small mountain watershed of Hucava in Polana Mts. in Central Slovakia - Pecho et al.2010a.pdf) poukazujú na zaujímavé regionálne rozdiely v zmenách trvania snehovej pokrývky na Slovensku medzi obdobiami 1951-1980 a 1981-2010. Významnejšie predĺženie obdobia s výskytom snehovej pokrývky možno pozorovať na celom Slovensku len novembri (až o 4 dni), v ostatných mesiacoch chladného polroka sú uvedené zmeny priestorovo výraznejšie diferencované (s výnimkou januára, kedy pozorujeme takmer na celom území pokles počtu dní so snehovou pokrývkou, v niektorých regiónoch až o 3 dni). V poslednom príspevku (Pecho et al.2010b.pdf) sme pozornosť zamerali na priestorovú analýzu návrhových hodnôt maximálnych 2- a 5-denných úhrnov zrážok pre vybrané periodicity a mesiace, resp. sezóny (január, júl, leto, zima, rok; názov príspevku: Statistical and frequency analysis of extreme 2-days and 5-days precipitation totals in western Slovakia within the 1951-2009 period). Analýzu nebolo možné zatiaľ vykonať pre celé územie Slovenska a to z dôvodu dostupnosti spracovaných maxím k-denných úhrnov.

Viac informácií o konferencii ECAC 2010 možete nájsť na tomto linku: http://meetings.copernicus.org/ems2010/.

Správu pripravil: Mgr. Jozef Pechoskok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑