SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vysoké teploty Zobraziť výstrahy

Aktuality SHMÚ

02 DEC 2010

Teplotne normálna jeseň skončila mimoriadne teplým novembrom 2010

KLIMATOLÓGIA | 2.12.2010 | ANALÝZA | PAVOL MATEJOVIČ, MILAN LAPIN, JOZEF PECHO

Z klimatologického hľadiska bola jeseň 2010 (IX.-XI. 2010), ktorá skončila 30. novembra 2010, teplotne normálna, ale aj napriek tomu sa vyznačovala časovo nevyrovnaným priebehom teploty vzduchu a zrážok. V Hurbanove mala jeseň 2010 priemer teploty vzduchu +10,2 °C, čo je o 0,1 °C nad dlhodobým priemerom (DP; v tomto prípade 1951-1980), v Košiciach o 0,3 °C, v Poprade o 0,2 °C a v Oravskej Lesnej o 0,1 °C nad DP 51-80. Podobné hodnotenie dostaneme aj v prípade porovnania s normálovým obdobím 1961-1990. Z mesiacov jesene 2010 bol relatívne najchladnejší október (od –3,0 °C po –1,0 °C pod normálom 61-90; priestorová odchýlka: -2,2 °C), relatívne najteplejší bol november (od +1,9 °C po +4,3 °C nad normálom 61-90; priestorová odchýlka: +3,5 °C), ktorý skončil ako teplotne mimoriadne nadnormálny. Relatívne teplejší bol juhovýchod Slovenska a chladnejší krajný západ Slovenska. Naposledy bola v Hurbanove a aj na Slovensku výrazne chladnejšia jeseň ako dlhodobý priemer v roku 2007, posledná skutočne studená jeseň bola v roku 1988. Najteplejšia jeseň bola v roku 2000.

September 2010

 
Tohtoročný september skončil v Hurbanove ako teplotne podnormálny (studený) so zápornou teplotnou odchýlkou -1,3 °C v porovnaní s normálom 1961-1990 a bol od začiatku pozorovaní na tejto meteorologickej stanici (1871) asi 26. najchladnejší (priemerná septembrová teplota je v Hurbanove 15,5 °C). Chladnejší september sa naposledy vyskytol v roku 2007. Veľmi studený september s priemernou mesačnou teplotou 12,1 °C sa vyskytol v roku 1996 (bol to zároveň 3. najchladnejší september v Hurbanove). Od januára 2008, čiže za obdobie 33 mesiacov, bol tohtoročný september tretím mesiacom, ktorý mal v porovnaní s dlhodobým priemerom (1871-2010) zápornú teplotnú odchýlku (zvyšných 30 mesiacov malo teplotnú odchýlku kladnú).  Studené septembre, ale aj októbre, nie sú v posledných dvoch desaťročiach výnimočným javom. Prudká zmena teploty pritom často nastáva po veľmi horúcom lete (začiatkom septembra alebo októbra), ako tomu bolo napríklad v rokoch 1992, 1994, 1997, 2003, 2004, 2007, 2009. Napríklad v prvej septembrovej dekáde rokov 1996 a 2007 sa ochladilo tak výrazne, že mohla začať vykurovacia sezóna (podobne tomu bolo aj v tomto roku). Ani októbrové sneženie sa nestalo až tak výnimočným javom.  
Obr. 1  Odchýlka priemernej mesačnej teploty vzduchu na Slovensku v septembri 2010 (Zdroj: SHMÚ)
 
 
Október 2010
 
Po septembri bol tohtoročný október v Hurbanove ďalší teplotne podnormálny mesiac Október 2010 skončil na väčšine územia Slovenska teplotne podnormálny, resp. studený. Na juhozápadnom Slovensku dosiahla priemerná októbrová teplota hodnotu okolo 8 °C,  na východnom Slovensku 5 až 7 °C, v stredných horských polohách severného a stredného Slovenska 4 až 6 °C. V Hurbanove dosiahla jeho priemerná mesačná teplota 8,2 °C, čo je 2 °C pod teplotným normálom (1961-1990). Posledný chladnejší október sa vyskytol v roku 2003 (bol asi o jednu desatinu °C chladnejší).  Najchladnejší október (od roku 1871) sa vyskytol v Hurbanove v roku 1905 - jeho priemerná mesačná teplota dosiahla hodnotu 5,3 °C. Zaujímavé je, že o dva roky sa pre zmenu vyskytol najteplejší október, ktorého priemerná teplota bola o 10 °C vyššia. Podobná situácia ako tento rok sa naposledy vyskytla na jeseň v roku 2007, kedy za sebou nasledovali až 4 teplotne podpriemerné mesiace (september až december). Zima 2007/2008, ktorá nasledovala po uvedenej relatívne chladnejšej jeseni, však skončila ako veľmi mierna.   
Obr. 2  Odchýlka priemernej mesačnej teploty vzduchu na Slovensku v októbri 2010 (Zdroj: SHMÚ)
 
 
November 2010
 
Aj keď sa v úplnom závere novembra výrazne ochladilo, uplynulý mesiac skončil na základe klimatologického hodnotenia ako mimoriadne teplý. Jeho priemerná mesačná teplota vzduchu dosiahla v Hurbanove hodnotu 8,2 °C, čo je +3,7 °C nad teplotným normálom 1961-1990. Práve uplynulý mesiac tak skončil v Hurbanove ako 4. najteplejší november od začiatku meteorologických pozorovaní na tejto stanici (1871). Jeho priemerná mesačná teplota sa dokonca vyrovnala tohtoročnej októbrovej, ktorá mala rovnakú hodnotu.
 
Teplý charakter mesiaca bol spôsobený prevládajúcim juhozápadným a južným prúdení, ktoré do našej oblasti prinášalo teplý a vlhký vzduch od juhozápadu. Počas jeho zosilneného prílevu vystupovali maximálne teploty miestami až nad 20 °C (v Bratislave. Mlynskej doline namerali 5.11. až 21,4 °C). Rovnako vysoké boli aj priemerné denné teploty - 5.novembra dosiahla v Bratislave priemerná denná teplota 16 °C, čo je na úrovni septembra. Ako sme už uviedli prúdenie bolo prevažne západné až juhozápadné a umožňovalo teplému vzduchu nad južnejšími zemepisnými šírkami Atlantického oceánu dostať sa nad už dosť vychladnutý zemský povrch časti Európy. Ďalším faktorom, ktorý zrejme výrazne podporil teplý nástup novembra 2010 bola skutočnosť, že predošlý mesiac (október 2010) bol na Slovensku prevažne zrážkovo podnormálny. Vlhkosť v povrchových vrstvách zemského povrchu nebola taká vysoká ako v mnohých predchádzajúcich mesiacoch tohto roka. Výraznosť prúdenia teplého vzduchu, ktorá sa prejavila aj na rýchlosti vetra, hlavne vo vysokých horských polohách, spolu s fénovými efektmi, nevytvárali až také dobré podmienky na vytváranie inverzií, ako by to už vyplývalo z tohto ročného obdobia. Dlhšie trvajúci slnečný svit, spolu s teplými vzduchovými hmotami zapríčinili, že v prvých 17. dňoch novembra boli až počas 10 dní prekonané alebo minimálne vyrovnané rekordy maximálnej dennej teploty vzduchu pre príslušný deň (aspoň od roku 1951, resp. 1961).
 
November bol veľmi teplý na celom území Slovenska: na juhozápade sa priemerná mesačná teplota pohybovala v intervale 7 až 8 °C, v Oravskej Lesnej 3,9 °C (normál je 0,7 °C), v Košiciach 7,2 °C  (normál je 3,2 °C).
 
 Obr. 3  Odchýlka priemernej mesačnej teploty vzduchu na Slovensku v novembri 2010 (Zdroj: SHMÚ)
 
 
Zima 2010/2011 bude pravdepodobne teplotne normálna
 
Prvým decembrom zároveň začala meteorologická zima. Jej nástup bol naozaj symbolický - so snehom a mrazmi. Na základe dlhodobých prognostických materiálov možno očakávať, že december bude teplotne podnormálny, studený. Určujúcim tlakovým útvarom bude anticyklóna so stredom v oblasti Britských ostrovov, pričom svojim výbežkom bude zasahovať až nad Grónsko. Tým sa prejaví jej blokujúci účinok, ktorý bude brániť teplejšiemu morskému vzduchu pri jeho postupe smerom na východ. Zároveň zo severozápadu a severu bude do západnej a strednej Európy prúdiť z vysokých zemepisných šírok studený vzduch. Vďaka plytkým tlakovým nížam, ktoré sa budú vytvárať nad strednou Európou, Stredomorím a Balkánom, je vysoká pravdepodobnosť výdatnejších snehových zrážok. Podobné počasie bude  zrejme ešte  pokračovať aj v prvej polovici januára. V jeho druhej časti sa začne otepľovať a február by mal skončiť ako teplotne nadpriemerný. Zima (december-február) by ako celok  mala skončiť v rámci teplotného normálu so zápornou odchýlkou do -1 °C . Toto je však dlhodobá prognóza, ktorú treba brať s rezervou. Celú predpoveď môže zmeniť poloha tlakovej výše nad Britskými ostrovmi. Stačí, ak ustúpi trocha na juhozápad a otvorí tak cestu prílevu teplejšieho morského vzduchu. V takom prípade môže mať zima úplne odlišný priebeh.

 

Obr. 4: Sezónna predpoveď teplotných odchýlok pre zimné obdobie (XII 2010 - II 2011) v globálnej mierke (vľavo) a pre Európu (vpravo; Zdroj: ECMWF)

 

Zdroje:

www.nun.sk, http://www.dmc.fmph.uniba.sk/public_html/climate/THurbanovo.htm, KMIS SHMÚ, ECMWF (http://www.ecmwf.int/).

Analýzu pripravili: Mgr. Pavol Matejovič, Ph.D., Prof. RNDr. Milan Lapin, CSc., Mgr. Jozef Pechoskok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑