SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vietor na horáchBúrky Zobraziť výstrahy

Aktuality SHMÚ

10 JAN 2011

Povodne v Austrálii, prívaly snehu v Európe - aj taký bol december 2010

KLIMATOLÓGIA | 10.1.2011 | SPRÁVA | JOZEF PECHO

December 2010 sa celkom určite zapíše do historických análov kvôli pomerne vysokému počtu  extrémnych prípadov počasia, ktorý bol zaznamenaný na celom svete za uplynulý mesiac. Nižšie uvádzame pre jednotlivé kontinenty prehľad najvýznamnejších a najpozoruhodnejších poveternostných extrémov, spomedzi ktorých v médiách zrejme najviac rezonovali stále pretrvávajúce povodne v Austrálii spôsobené extrémnymi zrážkami, prípadne vlna chladného počasia v západnej Európe sprevádzaná výdatnými snehovými zrážkami. Ako sme uviedli a zhodnotili v predošlom príspevku, december 2010 mal zaujímavý priebeh aj na Slovensku.

Európa

Západnú Európu zasiahla už koncom novembra 2010 vlna veľmi chladného počasia, ktorá bez výraznejšieho prerušenia pokračovali aj v priebehu nasledujúceho decembra 2010. V dôsledku prevládajúceho meridionálneho prenosu vzduchových hmôt prenikal do oblasti Britských ostrovov veľmi studený, pôvodom arktický vzduch od severu až severovýchodu, čo na mnohých miestach viedlo k poklesu teploty vzduchu hlboko pod bod mrazu. Dňa 21. decembra poklesla napríklad v Belfaste (Severné Írsko) minimálna denná teplota vzduchu na -15,0 °C, čo je pre túto oblasť zatiaľ najnižšia teplota od začiatku meteorologických meraní. V ten istý deň zaznamenali v oblasti mesta Castlederg vôbec najnižšiu teplotu, aká bola kedy nameraná na území Severného Írska, a to -18,7 °C (starý rekord, -17,5 °C, nebol prekonaný od januára 1979, oblasť Magherally). Veľmi nízke teploty boli sprevádzané aj pomerne významnými zrážkami, ktoré vypadávali prevažne v pevnom skupenstve. Pozoruhodné boli najmä zrážky v období od 17. do 20. decembra, kedy napríklad v oblasti južného Anglicka, vrátane Londýna, spadlo až 30 cm nového snehu, čo prinieslo značné komplikácie najmä v doprave na území hlavného mesta. V dôsledku tohto počasia skončil december 2010 na území Veľkej Británie ako vôbec najchladnejší december od roku 1890 s odchýlkou priemernej mesačnej teploty vzduchu -5,6 °C od normálu 1961-1990.
 
Výdatné sneženie s dokonca ešte chladnejším počasím zasiahlo kontinentálnu časť západnej a severnej Európy. Pre územie Francúzska to bol najchladnejší december od roku 1969, vo Švédsku najchladnejší dokonca za posledných 110 rokov a v Nemecku za posledných 40 rokov. Mimoriadne vysoké boli v niektorých regiónoch aj zrážky. Napríklad v Mníchove spadlo v priebehu decembra až 130 cm snehu. Ďaleko za touto hodnotou nezaostal ani severnejšie položený Berlín, kde namerali 105 cm. Za mimoriadne nízkymi teplotami však musíme ísť ešte o čosi viac na východ. Kombinácia extrémne nízkych teplôt klesajúcich až pod -30 °C (-33,0 °C, 2. decembra 2010) a výdatných snehových zrážok (napr. v Poznani napadlo v priebehu celého mesiaca až 145 cm) si vyžiadal v Poľsku 68 ľudských životov.

Na zrážky bohatý bol december aj v priestore Balkánu, a to predovšetkým v Bosne a Hercegovine, Srbsku a Čiernej hore, kde v povodí rieky Dina zaznamenali najhoršie povodne za posledných 100 rokov.
 
Hlavnou príčinou tohto počasia bola rozsiahla blokujúca tlaková výš so stredom nad Grónskom, ktorej výbežok v podobe výrazného hrebeňa vysokého tlaku vzduchu zasahoval až na Britské ostrovy. Počasie v západnej a severozápadnej Európe zvykne byť v tomto období podmieňované kvázi-permanentnou Islandskou tlakovou nížou, ktorá vytvára v tomto priestore vhodné podmienky pre existenciu zonálneho, prevažne západného prúdenia vzduchu. V dôsledku netypického rozmiestnenia riadiacich tlakových útvarov (tlaková výš nad Grónsko a níž v priestore južne od Azor) však prevládalo v priestore západnej a severnej Európy silné severovýchodné prúdenie, ktoré „pumpovalo“ do tejto oblasti studený kontinentálny vzduch. 
 
 
 
Obr. 1 Rozloženie prízemného tlaku vzduchu na severnej pologuli v decembri 2010 (vpravo); porovnanie s priemerným stavom za obdobie rokov 1968-1996 (obrázok vľavo; Zdroj: http://www.wunderground.com/blog/weatherhistorian/comment.html?entrynum=10)
 

Severná Amerika
 
Medzi pozoruhodné poveternostné anomálie sa na území Spojených štátov amerických a Kanady v decembri zaradili najmä výdatné snehové zrážky a prívalové dažde, ktoré boli v niektorých regiónoch USA dokonca sprevádzané na toto obdobie silnými tornádami. 
 
V dôsledku veľmi výrazného „jazerného“ efektu (lake effect) postihli mnohé oblasti južného Ontária a štátu New York v prvej polovici decembra mimoriadne výdatné snehové zrážky. V priebehu celého mesiaca spadlo napríklad v oblasti mesta Syracuse dovedna až 182 cm snehu, čo najvyššia akumulácie snehovej pokrývky pre tento mesiac (a druhá najvyššia pre vôbec všetky mesiace, rekord drží január 2004, a to 195 cm). Rekordne prívaly nového snehu zaznamenali aj v meste Minneapolis, kde v priebehu dvoch dní (10.-11. decembra) spadlo takmer 44 cm snehu (v St. Paul to bolo až 48 cm). Mimoriadne množstvo snehu spadlo aj v oblasti štátu Wisconsin (oblasť mesta Eau Claire), kde v priebehu jedinej snehovej búrky spadlo až 55 cm nového snehu (starý rekord z februára 1929 mal hodnotu 46 cm). Mimoriadne extrémne prívaly snehu zaznamenali štáty na východnom pobreží USA na Druhý sviatok vianočný, kedy počas blizárdu z 26. na 27. decembra 2010 za necelých 24 hodín spadlo od 50 do 80 cm nového snehu. Napríklad v oblasti mesta Atlantic City v New Jersey spadlo v priebehu 24 hodín až 50 cm snehu, v Newarku to bolo dokonca viac ako 60 cm (ide o druhé najvyššie maximum výšky nového snehu v tejto oblasti). Situácia bola mimoriadna a doslova nečakaná najmä z toho dôvodu, že s ňou nepočítali ani predpovedné modely, ktoré výrazne podhodnotili množstvo zrážok pre obdobie 26.-27. decembra.
 
 
Obr. 2 Mimoriadne prívaly snehu spojené s vlnou chladného počasia zasiahli v decembri 2010 tak Spojené štáty americké (západné aj východné pobrežie; obrázok vľavo) ako aj západnú Európu
 
 
Vlna veľmi daždivého a na horách aj pomerne chladného počasia zasiahla aj západné pobrežie USA, konkrétne južnú Kaliforniu. Extrémne prívalové dažde v nižšie položených oblastiach a výdatné sneženie v pohorí Sierra Nevada viedli k vzniku ničivých zosuvov pôdy. V oblasti mesta Bakersfield zaznamenali vôbec najvyšší mesačný úhrn zrážok, a to 146 mm (starý rekord, 134 mm bol z februára 1998). Len kvôli predstave uvádzame, že priemerný ročný úhrn zrážok dosahuje v oblasti Bakersfieldu hodnotu 162 mm (pre obdobie od 1. júla do 30. júna). Mimoriadne prívalové zrážky zaznamenali aj v oblasti mesta Bishop (tiež v Kalifornii), kde v období od 18. do 20. decembra spadlo také množstvo vody, aké zvykne spadnúť za celý rok. Výdatné zrážky postihli v decembri aj mesto Los Angeles, kde namerali mesačný úhrn na úrovni 256 mm (ide o najdaždivejší december od začiatku meraní v tomto meste). V oblasti lyžiarskeho strediska Mammoth v pohorí Sierra Nevada spadlo v priebehu decembra 2010 až 128 cm nového snehu. Pozoruhodné na týchto mimoriadnych zrážkach je najmä to, že sa v priestore južnej Kalifornie vyskytli v období pôsobenia stredne silnej fázy La Niña, ktorá zvyčajne prináša do tohto regiónu skôr suchšie počasie.
 
Asi najväčšia teplotná anomália postihla južnú Floridu (oblasť Key West), kde zaznamenali druhý najchladnejší december v celej histórii – priemerná mesačná teplota dosiahla hodnotu len 17,3 °C (zatiaľ najnižšiu teplotu mal január v roku 1981, a to 16,3 °C). Treba však uviesť, že väčšina regiónov centrálnej a južnej Floridy zaznamenalo svoj vôbec najchladnejší december v histórii. Mimoriadne chladné počasie zasiahlo v decembri aj Kubu, kde napríklad v meste Colon poklesla minimálna denná teplota na 1,9 °C (15. decembra), čo je len 1,3 °C nad doterajším rekordom z mesta Bainoa z februára 1996 (0,6 °C).
 
Na december relatívne silné tornáda zasiahli štáty Arkansas a Missouri, kde si šesť tornád sily F3 vyžiadali osem ľudských životov (celkovo bolo zaznamenaných 25 tornád).
 
 
Obr. 3  Rozsiahle oblasti Queenslandu v súčasnosti bojujú s rozsiahlymi povodňami, ktorá spôsobili najmä zrážky na konci decembra 2010 (Zdroj: http://www.boston.com/bigpicture/2011/01/australian_flooding.html)
 
 
Južná a Stredná Amerika
 
V priebehu prvých dvoch decembrových týždňov zasiahli Kolumbiu závažné povodne, pričom si vyžiadali 257 mŕtvych (povodne postihli približne 5 % celkovej populácie, odhadom 1,9 milióna ľudí). V období od 6. do 8. decembra 2010 bolo v dôsledku povodní odstavený aj Panamský prieplav. Stalo sa tak len po tretí krát v celej histórii prieplavu a prvý krát kvôli počasiu.
 
V prvej polovici decembra zasiahli niektoré štáty Južnej Ameriky (Argentína, Čile a Paraguaj) extrémne vlny horú čav. Dňa 11. decembra 2010 vystúpila maximálna denná teplota vzduchu v oblasti mesta Prats Gil (Paraguaj) na takmer rekordných 44,3 °C (absolútne najvyššia teplota pre Paraguaj má hodnotu 45,0 °C). V ten istý deň bolo dosiahnuté teplotné maximum aj v meste Jujuy v Argentíne, a to 42,0 °C. V dôsledku mimoriadne vysokých teplôt vzniklo v blízkosti mesta Valparaiso (Čile) niekoľko požiarov, ktoré pohltili 14 000 akrov lesných porastov.
 

Afrika
 
V období medzi 10. a 12. decembrom zasiahli Egypt a niektoré ďalšie krajiny Blízkeho východu silné zimné búrky, ktoré boli sprevádzané výdatnými zrážkami – v oblasti mesta Alexandria (Egypt) spadlo v tomto období až 60 mm zrážok.
 
Na túto ročnú dobu nezvyčajné horúčavy zasiahli región západnej Afriky, kde napríklad v meste Matam (Senegal) dosiahla 4. decembra teplota vzduchu 41,8 °C. Ide o najvyššiu teplotu zaznamenanú na severnej pologuli v decembri 2010. Na druhej strane rovníka, v Namíbii, v meste Keetmanshoop, dosiahla teplota 27. decembra hodnotu 42,3 °C, čo je vôbec najvyššia teplota od začiatku meraní v tejto oblasti.   
 
 
Ázia
 
Silné zimné búrky, ktoré zasiahli v polovici decembra Egypt, postihli aj Izrael a Libanon. V oblasti severného Izraela dosiahol vietor maximálne rýchlosti až okolo 110 km/h. Búrky priniesli do oblasti aj výdatné zrážky – napríklad v Bejrúte spadlo v priebehu 24 hodín (z 11. na 12. decembra) až 98 mm zrážok, v Zefate (Izrael) spadlo v období od 10. do 12. decembra pri búrkach až 174,5 mm zrážok. Extrémne zrážky nasledovali po období silného sucha, ktoré vyvrcholilo závažnými požiarmi v blízkom okolí mesta Haifa v Izraeli (požiare trvali od 1. do 5. decembra 2010). 
 
Abnormálne teplé počasie, trvajúce už od leta 2010, panovalo aj v priebehu decembra 2010 na väčšine územia Blízkeho východu. Teplotné maximá boli zaznamenané už šiesty mesiac v rade v oblasti Izraela a Libanonu. Najchladnejším miestom na planéte sa v decembri 2010 stalo mesto Oymyakon vo východnej oblasti Sibíre, kde 24. decembra poklesla teplota vzduchu až na -59,2 °C.
 
 
 
Obr. 4 Úhrny atmosférických zrážok v Austrálii za obdobie od októbra do decembra 2010 (vľavo) a v decembri 2010 (vpravo; Zdroj: http://www.bom.gov.au/jsp/awap/rain/index.jsp; obrázok vo väčšom rozlíšení)
 
 
Austrália
 
Hlavnou témou správ o počasí sú v Austrálii aj naďalej povodne, ktoré zasiahli už koncom decembra 2010 rozsiahle oblasti štátu Queensland. Príčinou povodní nebola jediná zrážková epizóda, ale skôr dlhodobé výdatné dažde pretrvávajúce po tropickom cyklóne Tasha, ktorý zasiahol oblasť severovýchodnej Austrálie 24. decembra 2010 (denné maximum zrážok bolo zaznamenané v oblasti centrálneho Queenslandu dňa 27. decembra 2010; 273,6 mm). Ďalšie mimoriadne zrážky sa vyskytli v Západnej Austrálii, približne 700 km severne od Perthu, a to 17. decembra, kedy v Carnarvone napršalo neuveriteľných 204,8 mm vody. 
 
Najteplejším miestom na Zemi sa v decembri stalo Gascoyne Junction v Západnej Austrálii, kde 27. decembra dosiahla teplota hodnotu až 47,6 °C. Naopak druhú najnižšiu teplotu v decembri (pre danú oblasť) zaznamenali v meste Applethorpe v Queenslenade, a to 21. decembra, kedy teplota poklesla na 3,7 °C.
 
Obr. 5 Odchýlky povrchovej teploty oceánu v novembri (SST) v oblasti širšieho regiónu Austrálie v období rokov 1990-2010 v porovnaní s normálom 1961-1990 - jednou z hlavných príčin mimoriadne vysokých zrážok v regióne severovýchodnej a východnej Austrálie sú aj nadnormálne vysoké teploty povrchu oceánu v okolí kontinentu (http://www.bom.gov.au/cgi-bin/climate/change/timeseries.cgi?graph=sst&area=aus&season=11&ave_yr=0). 
 
 
Antarktída
 
V oblasti polárnej základne „Dome A“ v Antarktíde namerali v dňoch 1. a 2. decembra 2010 vôbec najnižšiu teplotu, aká bola kedy zaznamenaná na južnej pologuli v decembri, -52,0 °C (predošlý rekord mal hodnotu -48,0 °C bol zaznamenaný na stanici Vostok 1. decembra 1960).
 

Obr. 6 Globálne rozloženie povrchovej teploty vzduchu oceánov (hore) a jej odchýlok od dlhodobého priemeru (dole) dňa 10. januára 2010 o 00 UTC - v regióne Austrálie je vidieť silne pozitívne odchýlky SST (> 1 °C; Zdroj: http://www.ecmwf.int/products/forecasts/d/charts; obrázok vo väčšom rozlíšení)

 

Zdroje: http://www.wunderground.com/blog/weatherhistorian/comment.html?entrynum=10, http://www.wissenslogs.de/wblogs/blog/klimalounge/mechanismen/2011-01-05/flutkatastrophe-in-queensland-australien, http://www.bom.gov.au/climate/current/statements/scs24.pdf, http://www.bom.gov.au/cgi-bin/climate/change/timeseries.cgi?graph=rranom&area=swaus&season=0411&ave_yr=0

 

Správu pripravil: Mgr. Jozef Pechoskok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑