SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vietor na horách Zobraziť výstrahy

Aktuality SHMÚ

26 SEP 2011

Európska meteorologická konferencia v Nemecku

KLIMATOLÓGIA | 26.9.2011 | SPRÁVA | PETER KAJABA

Európska meteorologická spoločnosť usporiadala v nemeckom Berlíne v dňoch 12.-16. Septembra 2011 desiatu európsku konferenciu aplikovanej meteorológie. Zástupcovia slovenského hydrometeorologického ústavu sa tiež zúčastnili na tejto významnej meteorologickej konferencii. Program konferencie ECAM bol rozdelený do piatich programových blokov:

  1. Aplikovaná meteorológia
  2. Atmosférický systém a jeho interakcie
  3. Komunikácia a vzdelávanie
  4. Numerické predpovede počasia
  5. Klíma
Témou týchto stretnutí bolo predpovedanie počasia a využívanie súboru techník v pravdepodobnostiach predpovedí počasia s dôrazom na potrebu zlepšenia, ďalšieho rastu a využitia modernejších techník na základe deterministických predpovedí zmeny klímy. Súbor týchto predpovedí počasia je dnes široko používaný a poskytuje prostriedky pre lepšie predpovedné modely, ako v počiatočných podmienkach. Osobitý dôraz sa kládol na veľké dopady počasia na ľudské aktivity.
Konferencie sa zúčastnilo takmer 500 účastníkov, z toho bolo asi 400 orálnych prezentácií a 300 posterových prezentácií. Z mnoha zaujímavých prednášok sme sa sústredili na tie, ktoré rozoberali problémy, s ktorými sa stretávame aj v našom každodennom pracovnom živote, ako homogenizácia klimatických údajov (T. Brandsma – Holandsko, P. Štepánek – ČR, I. Auer – Rakúsko, V. Venema – Nemecko a i.), ale aj problematika teploty vzduchu a atmosférických zrážok ( G. Serquet – Švajčiarsko, R. Brázdil – ČR, P Lorenz – Nemecko a i.). Zaujímavé prednášky boli aj k problematike oceánskej cirkulácie, vzniku tornád v európskom priestore, ale aj vplyv sopečného popola z islandskej sopky Eyjafjallajökull na klímu v Európe.
SHMÚ malo zastúpenie v posterovej sekcii a to dvomi príspevkami – projektom s Keňskou republikou a projektom CARPATCLIM, v ktorých spolupracujme aj s viacerými vedeckými pracovníkmi, ktorí sa zúčastnili na tejto konferencii a aj v budúcnosti bude možné využiť tieto ich poznatky a skúsenosti v týchto aktuálne prebiehajúcich projektoch.


skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑