SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vietor na horách Zobraziť výstrahy

Aktuality SHMÚ

04 MÁJ 2012

Klimatologické rekordy prekonané v apríli 2012 na Slovensku

KLIMATOLÓGIA | 4.5.2012 | ANALÝZA | BOCHNÍČEK, O.

Prehľad nových denných rekordov klimatologických prvkov na Slovensku

Mesiac apríl 2012 prekonal doteraz zaznamenané klimatologické hodnoty umiestnené v DB informačnom systéme SHMÚ v nasledujúcich charakteristikách a dňoch:

Poznámka:

Údaje sú informatívneho charakteru a neslúžia ako dôkazový materiál v súdnych sporoch.

Nasledujúce hodnotenie pozorovaných a meraných meteorologických prvkov vychádza z operatívneho spravodajstva tzv. Inter-ových staníc, ktorých je v súčasnosti v sieti SHMÚ aktívnych 57.

Program pozorovania je zameraný na teplotu vzduchu, vlhkosť vzduchu, vietor, oblačnosť, atmosférické javy, slnečný svit, výpar vody, atmosférické zrážky, stav pôdy, teplotu pôdy, tlak vzduchu a pod.

V tabuľke uvádzame len tie dni, kedy bol prekonaný denný rekord spomenutej veličiny (meteorologického prvku, resp. klimatologickej charakteristiky). Pre operatívnosť poskytnutia informácie sú údaje porovnávané len z obdobia, odkedy sú uložené v databáze IS KMIS (resp. IS KOaK). Taktiež je zohľadnené hľadisko kompletnosti (nepererušený rad) pozorovaného obdobia. Preto stanice s kratším časovým radom pozorovania alebo rady s prerušením nie sú do hodnotenia zaradené.

Legenda:

 

názov meteorologickej stanice názov meteorologickej (klimatologickej) stanice
deň deň prekonaného rekordu
                    *záznam v DB od roku 1951
  *záznam v DB od roku 1961

Maximálna teplota vzduchu sa meria maximálnym teplomerom, ktorý sa inštaluje v meteorologickej búdke, podobne ako teplomer minimálny a teplomer na meranie teploty vzduchu. Maximálna teplota vzduchu predstavuje najvyššiu hodnotu teploty vzduchu na meteorologickej stanici za určité časové obdobie (v tomto prípade za deň). Minimálna teplota vzduchu predstavuje najnižšiu hodnotu teploty vzduchu zaznamenanú na meteorologickej stanici za určité časové obdobie (v tomto prípade za deň). Meria sa minimálnym teplomerom v meteorologickej búdke (prízemná minimálna teplota vzduchu mimo meteorologickej búdky 5 cm nad zemským povrchom). Amplitúda teploty vzduchu je rozdiel medzi maximálnou a minimálnou teplotou daného obdobia (v tomto prípade konkrétneho dňa). Priemerná denná teplota vzduchu je hodnota vypočítaná z hodnôt nameraných v klimatologických termínoch (7, 14, 21 h miestneho času, podľa vzorca T=(T7+T14+2*T21)/4). Atmosférické zrážky sú častice, ktoré vznikajú následkom kondenzácie vodnej pary v ovzduší a vyskytujúce sa v atmosfére, na povrchu zeme, na predmetoch v atmosfére v kvapalnej alebo tuhej fáze. Meriame ich zrážkomerom, čo je prístroj, ktorý zaznamenáva výšku stĺpca zrážkovej vody, ktorý sa vytvoril na vodorovnom, nepriepustnom povrchu, pokiaľ by nedochádzalo k výparu a voda by neodtekala. Slnečný svit je v meteorológii skrátený názov (označenie) pre trvanie slnečného svitu. Meriame ho tzv. Campbelov a Stokes-ovým slnkomerom, čo je prístroj tvorený slnkomernou guľou o priemere asi 10 cm, v ohnisku ktorej je umiestnený papierový registračný pás delený po hodinách a prepalovaný slnečnými lúčmi, pokiaľ nie je Slnko zatienené oblakmi.

Tabuľka extrémov:

n

tmax_max=maximálna teplota vzduchu-absolútne maximum - extrém*
indikatív názov meteorologickej stanice deň tmax_max
11813 BRATISLAVA-KOLIBA 4 23.3
11813 BRATISLAVA-KOLIBA 28 29.1
11813 BRATISLAVA-KOLIBA 29 30.1
11813 BRATISLAVA-KOLIBA 30 30.1
11816 BRATISLAVA-LETISKO 28 29.5
11816 BRATISLAVA-LETISKO 29 30.1
11816 BRATISLAVA-LETISKO 30 30.5
11817 KRÁLOVÁ PRI SENCI 28 30.0
11817 KRÁLOVÁ PRI SENCI 29 30.2
11817 KRÁLOVÁ PRI SENCI 30 31.2
11820 ŽIHÁREC 28 30.4
11820 ŽIHÁREC 29 30.5
11820 ŽIHÁREC 30 31.6
11826 PIEŠŤANY 27 25.8
11826 PIEŠŤANY 28 29.0
11826 PIEŠŤANY 29 29.4
11826 PIEŠŤANY 30 30.2
11850 PODHÁJSKA 4 25.0
11850 PODHÁJSKA 5 24.6
11850 PODHÁJSKA 28 29.6
11850 PODHÁJSKA 29 29.8
11850 PODHÁJSKA 30 31.2
11858 HURBANOVO 5 24.8
11858 HURBANOVO 28 29.9
11858 HURBANOVO 29 30.2
11858 HURBANOVO 30 31.1< /td>
11903 SLIAČ 28 29.1
11903 SLIAČ 29 29.6
11903 SLIAČ 30 30.4
11930 LOMNICKÝ ŠTÍT 26 6.6
11930 LOMNICKÝ ŠTÍT 27 9.0
11930 LOMNICKÝ ŠTÍT 29 8.2
11930 LOMNICKÝ ŠTÍT 30 9.3
11933 ŠTRBSKÉ PLESO 27 19.4
11933 ŠTRBSKÉ PLESO 28 22.2
11933 ŠTRBSKÉ PLESO 29 22.4
11933 ŠTRBSKÉ PLESO 30 23.2
11934 POPRAD 28 25.8
11934 POPRAD 29 25.3
11934 POPRAD 30 27.1
11938 TELGÁRT 28 22.2
11938 TELGÁRT 29 22.1
11938 TELGÁRT 30 23.4
11944 ROŽŇAVA 28 28.6
11944 ROŽŇAVA 29 28.1
11944 ROŽŇAVA 30 30.0
11945 ŠVEDLÁR 28 26.3
11945 ŠVEDLÁR 29 26.6
11945 ŠVEDLÁR 30 27.5
11947 MOLDAVA NAD BODVOU 28 28.5
11947 MOLDAVA NAD BODVOU 29 28.5
11947 MOLDAVA NAD BODVOU 30 29.0
11961 PLAVEČ NAD POPRADOM 28 28.2
11961 PLAVEČ NAD POPRADOM 29 28.0
11961 PLAVEČ NAD POPRADOM 30 29.4
11962 BARDEJOV 28 28.0
11962 BARDEJOV 29 29.5
11962 BARDEJOV 30 28.8
11977 MEDZILABORCE 28 27.4
11977 MEDZILABORCE 29 27.6
11977 MEDZILABORCE 30 28.2
11978 MILHOSTOV 28 28.7
11978 MILHOSTOV 29 29.1
11979 SOMOTOR 28 29.5
11979 SOMOTOR 29 29.8
11979 SOMOTOR 30 30.7
11982 MICHALOVCE 27 25.7
11982 MICHALOVCE 28 28.7
11993 KAMENICA NAD CIROCHOU 28 28.2
11993 KAMENICA NAD CIROCHOU 29 28.5
11993 KAMENICA NAD CIROCHOU 30 29.0
tmin_min=minimálna teplota vzduchu-absolútne minimum - extrém*
indikatív názov meteorologickej stanice deň tmin_min
11816 BRATISLAVA-LETISKO 10 -2.0
11826 PIEŠŤANY 10 -6.4
11850 PODHÁJSKA 2 -2.6
11903 SLIAČ 10 -5.2
11934 POPRAD 10 -8.6
11938 TELGÁRT 10 -7.8
11945 ŠVEDLÁR 10 -9.5
11947 MOLDAVA NAD BODVOU 2 -3.5
11947 MOLDAVA NAD BODVOU 10 -5.5
11961 PLAVEČ NAD POPRADOM 10 -7.6
11962 BARDEJOV 10 -7.5
11968 KOŠICE-LETISKO 2 -2.9
11977 MEDZILABORCE 10 -8.1
11978 MILHOSTOV 10 -5.9
11979 SOMOTOR 10 -4.2
span style= 11817 11982 MICHALOVCE 10 -4.5
11993 KAMENICA NAD CIROCHOU 10 -6.0
tamp_max=amplitúda teploty vzduchu (Tmax-Tmin) - extrém*
indikatív názov meteorologickej stanice deň tamp_max
11813 BRATISLAVA-KOLIBA 4 15.0
11813 BRATISLAVA-KOLIBA 10 15.9
11813 BRATISLAVA-KOLIBA 11 15.9
11813 BRATISLAVA-KOLIBA 28 15.4
11816 BRATISLAVA-LETISKO 29 20.4
11817 KRÁLOVÁ PRI SENCI 28 20.6
11817 KRÁLOVÁ PRI SENCI 29 20.2
11817 KRÁLOVÁ PRI SENCI 30 20.2
11826 PIEŠŤANY 28 20.5
11903 SLIAČ 30 23.6
11930 LOMNICKÝ ŠTÍT 26 12.6
11934 POPRAD 10 21.1
11938 TELGÁRT 10 15.9
11944 ROŽŇAVA 29 19.0
11944 ROŽŇAVA 30 21.9
11945 ŠVEDLÁR 29 21.6
11945 ŠVEDLÁR 30 24.0
11947 MOLDAVA NAD BODVOU 27 24.0
11947 MOLDAVA NAD BODVOU 29 19.5
11961 PLAVEČ NAD POPRADOM 28 22.8
11962 BARDEJOV 10 20.5
11962 BARDEJOV 28 22.3
11962 BARDEJOV 29 23.5
11962 BARDEJOV 30 22.3
11968 KOŠICE-LETISKO 27 18.4
11968 KOŠICE-LETISKO 28 19.2
11968 KOŠICE-LETISKO 30 19.2
11977 MEDZILABORCE 28 22.9
11978 MILHOSTOV 11 22.4
11978 MILHOSTOV 27 21.7
11978 MILHOSTOV 28 21.9
11979 SOMOTOR 10 19.9
11979 SOMOTOR 11 22.3
11979 SOMOTOR 26 19.6
11979 SOMOTOR 28 21.1
11979 SOMOTOR 30 21.9
11982 MICHALOVCE 11 18.6
11 982 MICHALOVCE 26 18.3
11982 MICHALOVCE 28 20.6
11993 KAMENICA NAD CIROCHOU 28 22.0
11993 KAMENICA NAD CIROCHOU 30 22.1
tpr_min=priemerná dená teplota vzduchu-absolútne minimum - extrém*
indikatív názov meteorologickej stanice deň tpr_min
11962 BARDEJOV 1 0.3
tpr_max=priemerná dená teplota vzduchu-absolútne maximum - extrém*
indikatív názov meteorologickej stanice deň tpr_max
11813 BRATISLAVA-KOLIBA 28 22.0
11813 BRATISLAVA-KOLIBA 29 22.4
11813 BRATISLAVA-KOLIBA 30 23.0
11816 BRATISLAVA-LETISKO 28 20.9
11816 BRATISLAVA-LETISKO 29 21.3
11816 BRATISLAVA-LETISKO 30 21.6
11817 KRÁLOVÁ PRI SENCI 28 22.3
11817 KRÁLOVÁ PRI SENCI 29 22.5
11817 KRÁLOVÁ PRI SENCI 30 23.3
11820 ŽIHÁREC 28 22.6
11820 ŽIHÁREC 29 23.5
11820 ŽIHÁREC 30 23.2
11826 PIEŠŤANY 29 23.8
11826 PIEŠŤANY 30 22.5
11850 PODHÁJSKA 28 23.2
11850 PODHÁJSKA 29 23.2
11850 PODHÁJSKA 30 21.7
11858 HURBANOVO 28 22.8
11858 HURBANOVO 29 24.0
11858 HURBANOVO 30 22.6
11903 SLIAČ 27 17.1
11903 SLIAČ 28 19.2
11903 SLIAČ 29 18.4
11903 SLIAČ 30 19.6
11930 LOMNICKÝ ŠTÍT 27 5.2
11930 LOMNICKÝ ŠTÍT 29 5.1
11930 LOMNICKÝ ŠTÍT 30 6.4
11933 ŠTRBSKÉ PLESO 28 14.6
11933 ŠTRBSKÉ PLESO 29 15.2
11933 ŠTRBSKÉ PLESO 30 15.3
11934 POPRAD 28 17.3
11934 POPRAD 29 18.6
11938 TELGÁRT 28 15.0
11938 TELGÁRT 29 16.8
11944 ROŽŇAVA 29 20.8
11944 ROŽŇAVA 30 19.3
11945 SVEDLAR 29 15.7
11961 PLAVEČ NAD POPRADOM 29 17.5
11962 BARDEJOV 28 17.7
11962 BARDEJOV 29 18.6
11968 KOSICE-LETISKO 29 21.1
11977 MEDZILABORCE 29 17.2
11979 SOMOTOR 29 19.4
11993 KAMENICA NAD CIROCHOU 29 20.7
zra_uhrn_max=úhrn atmosférických zrážok - extrém*
indikatív názov meteorologickej stanice deň zra_uhrn_max
11820 ŽIHÁREC 5 21.6
11850 PODHÁJSKA 5 21.8
11903 SLIAČ 5 26.0
11938 TELGÁRT 16 21.8
11938 TELGÁRT 24 12.0
11944 ROŽŇAVA 16 6.8

 © Slovenský hydrometeorologický ústav, Odbor Klimatologická službaskok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑