Aktuality SHMÚ

17 JÚL 2012

Klimatologické rekordy prekonané v júni 2012 na Slovensku

KLIMATOLÓGIA | 17.7.2012 | ANALÝZA | BOCHNÍČEK, O., BURIAN, L., VALÁŠEK, E.

Mesiac jún 2012 prekonal doteraz zaznamenané klimatologické hodnoty umiestnené v DB informačnom systéme SHMÚ v nasledujúcich charakteristikách a dňoch:

Poznámka:

Vyjadrenie je informatívneho charakteru a neslúžii ako dôkazový materiál v súdnych sporoch.

Nasledujúce hodnotenie pozorovaných a meraných meteorologických prvkov vychádza z operatívneho spravodajstva tzv. Inter-ových staníc, ktorých je v súčasnosti v sieti SHMÚ aktívnych 57.

Program pozorovania je zameraný na teplotu vzduchu, vlhkosť vzduchu, vietor, oblačnosť, atmosférické javy, slnečný svit, výpar vody, atmosférické zrážky, stav pôdy, teplotu pôdy, tlak vzduchu a pod.

V tabuľke uvádzame len tie dni, kedy bol prekonaný denný rekord spomenutej veličiny (meteorologického prvku, resp. klimatologickej charakteristiky). Pre operatívnosť poskytnutia informácie sú údaje porovnávané len z obdobia, odkedy sú uložené v databáze IS KMIS (resp. IS KOaK). Taktiež je zohľadnené hľadisko kompletnosti (neprerušený rad) pozorovaného obdobia. Preto stanice s kratším časovým radom pozorovania alebo rady s prerušením nie sú do hodnotenia zaradené.

V nasledujúcich tabuľkách sú vyznačené dni kedy bol prekonaný rekord (pozri legendu a mapu staníc).

Maximálna teplota vzduchu:

Ampiltúda teploty vzduchu:

Priemerná teplota vzduchu:

Úhrn atmosférických zrážok:

Trvanie slnečného svitu:

Legenda:

-prekročenie rekordu (absolútne maximum)

-podkročenie rekordu (absolútne minimum)

 

Chod teploty vzduchu v 2 m nad zemským povrchom (Hurbanovo a Košice) z automatickej meteorologickej stanice:

Chod teploty pôdy v hĺbke 20 cm a automatickej meteorologickej stanice:

Synoptická situácia a počasie:

zdroj: ČHMÚ

Geopotenciálna výška a teplota v hladine 500 hPa a 850 hPa:

Zdroj: ČHMÚ

Sieť vybraných klimatologických staníc a obdobie zhodnotenia výskytu extrémov:

 

  © Slovenský hydrometeorologický ústav, Odbor Klimatologická služba

 


skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑