Aktuality SHMÚ

27 FEB 2013

Stretnutie o výučbe mladých meteorológov

SHMÚ | 27.2.2013 | SPRÁVA | MGR. IVAN GARČÁR

Generálny riaditeľ Slovenského hydrometeorologického ústavu Martin Benko sa dnes stretol s dekanom fakulty matematiky, fyziky a informatiky  Univerzity Komenského v Bratislave prof. Jozefom  Masarikom. Témou rozhovoru bola spolupráca obidvoch inštitúcií na odbornej príprave študentov meteorológie.

Podľa slov Martina Benka: „Fakulta je jedinou odbornou vzdelávacou inštitúciou, ktorá pripravuje meteorológov na povolanie. Je všeobecne známe, že na Slovensku ich je akútny nedostatok, a preto je našou snahou zvýšiť povedomie mládeže a podporiť jej záujem o štúdium na fakulte. Spolu s profesorom Masarikom sme konštatovali, že v súčasnosti je kvôli náročnému systému ťažké získať vedeckú hodnosť v tejto vednej disciplíne, čo má tiež negatívny dopad na výchovu kvalifikovaných odborníkov. Vyslovili sme sa za zachovanie pôvodného obsahu a rozsahu výučby matematiky a fyziky pri štúdiu meteorológie a klimatológie. Zároveň sme vyjadrili nesúhlas s myšlienkou premiestniť toto štúdium na inú fakultu, pretože z hľadiska odborných znalostí je matematika, fyzika a informatika pre súčasného meteorológa veľmi dôležitá. SHMÚ ponúka súčinnosť pri zvyšovaní úrovne praktickej výučby, ponúkame zároveň spoluprácu na spoločných projektoch, pri akreditáciách a podobne. Verím, že tak pomôžeme zvýšiť záujem stredoškolákov o štúdium tejto krásnej a spoločensky veľmi prospešnej vednej disciplíny.“ skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑