Aktuality SHMÚ

16 JAN 2015

Priemerná ročná teplota vzduchu dosiahla v roku 2014, v histórii meteorologických meraní na Slovensku, najvyššiu hodnotu.

KLIMATOLÓGIA | 16.1.2015 | ANALÝZA | RNDR. GABRIELA IVAŇÁKOVÁ, RNDR. PAVEL FAŠKO CSC., MGR. MAREK ŠVEC, RNDR. OLIVER BOCHNÍČEK, PHD., MGR. PETER KAJABA, MGR. MAROŠ TURŇA

Po očakávaniach, ktoré sa stávali v priebehu jesene a začiatku zimnej sezóny v minulom roku stále reálnejšími, môžeme v súčasnosti konštatovať, že sa v plnom rozsahu naplnili.

Priemerná priestorová hodnota teploty vzduchu na území Slovensku v roku 2014 dosiahla po  prvýkrát hodnotu 10 °C. V priebehu prvej polovice januára 2015 získal Slovenský hydrometeorologický ústav komplexný súbor údajov o teplote vzduchu za december 2014. Tak bolo možné vypočítať charakteristiky teploty vzduchu pre rok 2014. Z týchto charakteristík je frekventovane využívaná priemerná ročná teplota vzduchu. Takmer všetky meteorologické stanice na Slovensku mali priemernú ročnú teplotu vzduchu rekordne vysokú. Na juhozápadnom Slovensku boli niekde doterajšie rekordy tejto charakteristiky teploty vzduchu prekonané iba o 0,1 alebo 0,2 °C (Bratislava-letisko). Na severnom  a severovýchodnom Slovensku to bolo na niektorých miestach o takmer 1 °C viac. Napríklad v Stropkove bola priemerná ročná teplota vzduchu v roku 2014 vyššia v porovnaní s normálom o 2,6 °C a podobne to bolo aj v Medzilaborciach. Takéto vysoké kladné odchýlky od normálu sú pozoruhodné už aj pri analýze jednotlivých mesiacov roka. Pri priemernej ročnej teplote vzduchu predstavuje kladná odchýlka 0,5 °C od normálu, hranicu medzi normálnosťou a nadnormálnosťou.

História meteorologických meraní na Slovensku siaha do druhej polovice 19. storočia. V tejto súvislosti si treba všimnúť, ako často sú v období na rozhraní 20. a 21. storočia a po tomto období, prekonávané rekordy priemernej ročnej teploty vzduchu. Takýmito rokmi boli na Slovensku roky 2000, 2002, 2007, 2008, 2012 a 2014. Tento fakt dokumentuje aj obsah grafu, kde je uvedená priemerná ročná teplota vzduchu v Hurbanove od roku 1901. Z desiatich najvyšších hodnôt priemernej ročnej teploty vzduchu v Hurbanove od roku 1901 bolo zaregistrovaných až 8 od roku 2000.skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑