SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Búrky Zobraziť výstrahy

Aktuality SHMÚ

10 JÚL 2015

Vývoj výskytu extrémnej teploty vzduchu na Slovensku

KLIMATOLÓGIA | 10.7.2015 | ANALÝZA | RNDR. O. BOCHNÍČEK, PHD., RNDR. P. FAŠKO, CSC.

Časové rozdelenie výskytu minimálnej a maximálnej dennej teploty vzduchu na Slovensku počas leta.

Mnohorakosť prírodných podmienok Slovenska sa prejavuje aj v režime hodnôt absolútnej maximálnej a minimálnej teploty vzduchu v jednotlivých dňoch roka. Z dostupných digitalizovaných údajov v histórii meteorologických meraní na Slovensku vyplýva, že rozptyl  medzi absolútnym maximom a minimom teploty vzduchu v príslušnom dni dosahuje niekoľko desiatok °C a to v priebehu celého roka pomerne rovnomerne (Obr. 1). Je to podmienené dostatočne rozsiahlym súborom údajov a tým, že časť meteorologických staníc Slovenska je situovaná v najvyšších horských polohách, ktoré prispievajú k absolútnym minimám teploty vzduchu, v prechodných ročných obdobiach (viac na jar) a predovšetkým v lete. V zime sú zdrojom absolútnych miním teploty vzduchu kotlinové polohy niektorých meteorologických staníc.

Pred niekoľkými dňami (7.7.2015) bol dosiahnutý nový rekord celoslovenskej hodnoty maximálnej dennej teploty vzduchu pre 7. júl. Tendencie, kedy registrujeme na konci 20. a na 21. storočia vzostup maximálnej, aj minimálnej teploty vzduchu, sa prejavujú v roku výskytu príslušnej hodnoty absolútnej  maximálnej, resp. minimálnej teploty vzduchu. Rekordy maximálnej teploty vzduchu prevažujú v posledných desaťročiach a naopak, rekordy minimálnej teploty vzduchu sa sústreďujú do historicky starších desaťročí. Veľmi nápadné je to predovšetkým v letných mesiacoch. Na priložených obrázkoch (Obr. 2a až Obr. 4b) sú v mesiacoch jún, júl a august červenou farbou označené celoslovenské rekordy maximálnej a minimálnej dennej teploty vzduchu, ktoré boli zaregistrované v poslednom štvrťstoročí, od roku 1991.

Pri výskyte najvyššej celoslovenskej maximálnej dennej teploty vzduchu v letných mesiacoch dominuje jednoznačne červená farba, bez zreteľnejšieho vývoja v priebehu leta (Obr. 2b, 3b a 4b). V prípade najnižšej celoslovenskej minimálnej dennej teploty vzduchu (Obr. 2a, 3b a 4b) prevládajú roky pred poslednou dekádou 20. storočia a v priebehu leta sa prejavuje ešte aj úbytok prípadov výskytu najnižšej celoslovenskej minimálnej dennej teploty vzduchu v poslednom štvrťstoročí. V auguste boli iba tri také prípady (Obr. 4a).

Obr. 1

Obr. 2a

Obr. 2b

Obr. 3a

Obr. 3b

Obr. 4a

Obr. 4b

Údaje sú aktuálne k 7.7.2015.

© Slovenský hydrometeorologický ústav, Odbor Klimatologická službaskok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑