Aktuality SHMÚ

21 SEP 2015

Medzinárodný deň ochrany ozónovej vrstvy 2015

KLIMATOLÓGIA | 21.9.2015 | SPRÁVA | MGR. OLIVER MIŠAGA

V tomto roku si pripomíname 30. výročie Viedenskej konvencie o ochrane ozónovej vrstvy (1985). 

Spoločnou témou pre oslavu tohto výročia a Medzinárodného dňa ochrany ozónovej vrstvy je 30 rokov spoločného „liečenia“ ozónu. Téma je podporovaná aj Environmentálnym programom OSN UNEP (United Nations Environment Programme) sloganom "Ozón - všetko čo je medzi vami a UV žiarením.", čím chce UNEP naďalej zdôrazňovať význam ozónovej vrstvy pre ochranu života na Zemi pred škodlivými účinkami slnečného ultrafialového žiarenia, ako aj doterajšie úspechy v spoločných postupoch ochrany ozónovej vrstvy Zeme.

Medzinárodný deň ochrany ozónovej vrstvy - 16. september - pripomína podpísanie Montrealského protokolu o zákaze produkcie látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu z roku 1987. Za posledné tri desaťročia Montrealský vykonávajúci protokol Viedenskej konvencie o ochrane ozónovej vrstvy potvrdilo 197 štátov, ktoré sa zaviazali spolupracovať na postupnom odstraňovaní látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu, aby ju zachránili pre našu a budúce generácie. Postupným aplikovaním dodatkov protokolu do praxe sa vo svete podarilo znížiť celkové množstvo vyrobených a spotrebovaných látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu o 98%.

Montrealský protokol dodnes platí, pričom znamenal obrovský úspech v oblasti ochrany životného prostredia. V súčasnosti existujú vedecké dôkazy o tom, že ozónová vrstva sa postupne regeneruje a do polovice tohto storočia by malo dôjsť k jej obnove.    

              Významnú úlohu v rámci aktivít na ochranu ozónovej vrstvy Zeme zohráva Svetová meteorologická organizácia WMO (World Meteorological Organization), ktorá už viac ako polstoročie zabezpečuje monitorovanie celkového ozónu. Globálny ozónový pozorovací systém GO3OS (Global Ozone Observing System) je v súčasnosti začlenený do širšieho systému WMO pre environmentálny monitoring a výskum GAW (Global Atmosphere Watch). Súčasťou tohto systému je od roku 1993 aj jediná pozemná stanica na meranie celkového ozónu v SR – Aerologické a radiačné centrum v Gánovciach pri Poprade. Merania celkového ozónu a UV žiarenia sa v súčasnosti uskutočňujú pomocou dvoch Brewerových spektrofotometrov. Výsledky meraní sa odosielajú do Svetového dátového centra pre UV žiarenie a celkový ozón v Toronte, do centier pre mapový monitoring ozónu v Grécku a v Kanade a v súčasnosti aj do európskej databázy meraní celkového ozónu EUBREWNET. Pre obyvateľov SR je informácia o stave ozónovej vrstvy, intenzite škodlivého ultrafialového žiarenia a predpoveď UV-indexu poskytovaná denne prostredníctvom masmédií. Táto informácia je tiež na internetovej stránke SHMÚ vo forme ozónového spravodajstva.

 

 

 skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑