Aktuality SHMÚ

24 SEP 2015

Seminár Zoči-voči klimatickým zmenám

KLIMATOLÓGIA | 24.9.2015 | SPRÁVA | RNDR. PAVEL FAŠKO, CSC., MGR. IVAN GARČÁR

Dnes sa na pôde Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) v Bratislave uskutočnil odborný seminár pod názvom ZOČI-VOČI KLIMATICKÝM ZMENÁM. Organizátormi boli Francúzske veľvyslanectvo v Bratislave, Francúzsky inštitút a SHMÚ. Cieľom podujatia bolo upozorniť verejnosť na naliehavosť riešenia adaptačných opatrení na zmenu klímy.

Účastníci seminára konštatovali, že vzostup teploty vzduchu na Slovensku sa výrazne neodlišuje od podobných tendencií v iných častiach sveta. Je natoľko výrazný, že niektoré priemerné charakteristiky teploty vzduchu sú v období po roku 1990, v porovnaní s predchádzajúcim obdobím, vyššie o viac ako 1 OC. Tieto výsledky dokonca predbehli negatívne očakávania odborníkov, ktorí pripravovali scenáre klimatickej zmeny na rozhraní 20. a 21. storočia.

V prípade atmosférických zrážok je vážnejším problémom ich nevyrovnaný ročný režim, než množstvo. „Striedanie dlhých období s nedostatkom zrážok a krátkodobých epizód s výraznými zrážkami vytvára, predovšetkým v letných mesiacoch, v súvislosti s vlnami horúčav, podmienky pre šírenie sucha. A práve sucho je problém, ktorý má dôsledky v rôznych sektoroch hospodárstva a je výrazne obmedzujúcim faktorom jeho vývoja,“ uviedol Pavel Faško, klimatológ SHMÚ.

Dnešné stretnutie, ktorého sa zúčastnil aj veľvyslanec Francúzskej republiky v SR Didier Lopinot, je organizované v rámci príprav na 21. konferenciu Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy pod názvom COP21. Táto očakávaná a dôležitá konferencia sa uskutoční začiatkom decembra v hlavnom meste Francúzska a má za cieľ dosiahnuť všeobecne záväznú dohodu udržať globálne oteplenie pod hranicou 2 OC. Na tomto podujatí očakávajú až 40-tisíc účastníkov, zástupcov vládnych a mimovládnych orgánov a organizácií a občianskych združení.

Podľa slov generálneho riaditeľa SHMÚ Martina Benka je dnešný seminár významnou platformou, kde boli prezentované výsledky meteorologických meraní a ich analýz. Tie ukázali, že klimatická zmena je  závažný problém aj v našom regióne. „Jednoznačné výsledky našich pozorovaní potvrdzujú otázku dôležitosti systémového a komplexného riešenia problematiky globálneho otepľovania v celosvetovom meradle. Práve toto sa očakáva od konferencie COP21 v Paríži. Predpokladá sa, že zástupcovia štátov a vlád v Paríži uznajú, že je potrebné minimálne akceptovať skutočnosť, že vývoj globálneho otepľovania dospel do stavu, kedy si svet nemôže dovoliť, aby si niekto nárokoval na výnimky. Jednoznačným výstupom má byť dohoda na kategorickom a spoločnom prístupe k riešeniam, ktoré budú záväzné pre všetkých. Konkrétne ide napríklad o rozvoj obnoviteľných zdrojov energie, recyklovanie odpadov, obmedzenie odlesňovania a podobne,“ dodal M. Benko.

Fotografie a ďalšie informácie o seminári nájdete tu
 skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑