Aktuality SHMÚ

27 JAN 2016

Tlačová správa WMO o roku 2015 z 25.1.2016

KLIMATOLÓGIA | 27.1.2016 | SPRÁVA | MGR. MAROŠ TURŇA, MGR. PETER KAJABA

Svetová meteorologická organizácia (WMO) potvrdzuje, že rok 2015 bol najteplejší v histórii meraní.

V oficiálnej správe WMO vydanej dňa 25. januára 2016 v Ženeve sa uvádza, že priemerná globálna teplota zemského povrchu bola v roku 2015 najvyššia od začiatku meraní. Odchýlka od dlhodobého priemeru 1961 – 1990 bola až 0,76 ± 0,1 °C. Po prvýkrát sa stalo, že priemerná globálna teplota zemského povrchu bola o 1 °C vyššia ako v predindustriálnom období.

WMO pri výpočte kombinuje tri medzinárodne renomované súbory pozorovaní spolu s reanalýzami. Výsledkom je najdôveryhodnejší medzinárodný referenčný zdroj údajov o povrchovej teplote Zeme.

Pätnásť zo  šestnástich najteplejších rokov od začiatku meraní bolo v 21. storočí. Rok 2015 výrazne prekonal doterajší rekord z roku 2014. Pre potvrdenie dlhodobého trendu je dôležité spomenúť, že obdobie rokov 2011 – 2015 bolo najteplejším päťročným obdobím od začiatku meraní.

Rekordné teploty vzduchu, či už nad pevninami, alebo oceánmi, boli sprevádzané viacerými extrémnymi udalosťami, ako sú vlny horúčav, povodne, a tiež závažné sucho.

„Výrazne silné El Niño a globálne otepľovanie spôsobené skleníkovými plynmi spojili svoje sily s dramatickým dopadom na klimatický systém v roku 2015," povedal novozvolený generálny riaditeľ WMO Fín Petteri Taalas. „Sila El Niña bude v nasledujúcich mesiacoch postupne slabnúť, ale dopady klimatickej zmeny, spôsobené ľudskou činnosťou, nás budú sprevádzať ešte mnoho desaťročí."

„Po prvýkrát sme prekročili hranicu 1 °C v porovnaní s predindustriálnym obdobím. Je to závažný okamih v histórii našej planéty," povedal Taalas. „V prípade splnenia záväzkov navrhnutých počas klimatickej konferencie v Paríži a nastavenia prísnejších emisných noriem, máme ešte stále šancu zostať na hranici maximálne 2 °C, " povedal Taalas.

„Klimatická zmena bude mať zvyšujúce sa negatívne následky na najmenej ďalších 50 rokov. To zdôrazňuje potrebu investovať do adaptácii popri mitigačných opatreniach. Je dôležité posilniť schopnosť krajín prevádzkovať lepšie včasné výstrahy pred extrémnymi javmi, aby sa tým minimalizovali ľudské aj ekonomické straty. Zmena klímy zvyšuje riziko súvisiace s častejším výskytom katastrof spojených s počasím, ktoré sú prekážkou trvalo udržateľného rozvoja,“ povedal Taalas.

Hodnota priemernej globálnej teploty určená podľa WMO je odvodená z údajových databáz nameraných Hadleyho Centrom britskej meteorologickej služby Met Office, a univerzitným pracoviskom Climatic Research Unit, University of East Anglia, z Veľkej Británie (HadCRUT4); Národným úradom pre oceán a atmosféru (NOAA), USA; národnými centrami pre informácie o životnom prostredí; a inštitútom Goddard Institute of Space Studies (GISS) pri Národnom úradom pre letectvo a kozmonautiku (NASA). WMO taktiež čerpá informácie z reanalýz, ktoré využívajú predpovedné systémy na kombináciu rôznych zdrojov údajov, čím sa dosahuje úplnejší prehľad o globálnej teplote, zahrňujúc teplotu aj v polárnych oblastiach. WMO berie do úvahy údaje reanalýz vypracovaných Európskym Centrom pre strednodobú predpoveď počasia (ECMWF).  

Údaje z HadCRUT4, NOAA a NASA, ako aj reanalýzy ECMWF, preukázali, že rok 2015 bol najteplejším od začiatku takýchto meraní.

WMO používa na určenie miery dlhodobej klimatickej zmeny medzinárodne stanovené normálové obdobie 1961 – 1990. Priemerná globálna teplota zemského povrchu počas tohto tridsaťročného normálového obdobia bola 14 °C.

Historické údaje globálnej teploty zemského povrchu má britská meteorologická služba Met Office k dispozícii od roku 1850, zatiaľ čo NOAA aj NASA od roku 1880.

V marci 2016 WMO vydá svoje súhrnné vyjadrenie o stave globálnej klímy v roku 2015. Budú tam uvedené detailné súhrnné informácie o regionálnych trendoch, extrémnych udalostiach, morskom ľade, stúpaní hladiny morí a tropických cyklónach. Predbežné vyjadrenie WMO o stave globálnej klímy v roku 2015 a počas uplynulých piatich rokov 2011 – 2015 je k dispozícii tu.

Odchýlky priemernej globálnej ročnej povrchovej teploty od normálu 1961 -1990  z modelu HadCRUT4.4.0.0 (čierna čiara a šedá zóna označujú rozsah neistoty 95%), GISTEMP (modrá) a NOAAGlobalTemp (oranžová). Zdroj: Met Office Hadley Centre.

Odchýlky priemernej ročnej teploty vzduchu v jednotlivých častiach sveta (vzhľadom k obdobiu 1961-1990), z údajového súboru HadCRUT4. Zdroj: Met Office Hadley Centre.skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑