Aktuality SHMÚ

15 JÚN 2016

Porovnanie vlahovej bilancie v prvej fáze monitorovacej sezóny 2016 so situáciou v minulom roku

KLIMATOLÓGIA | 15.6.2016 | ANALÝZA | MGR. LÍVIA LABUDOVÁ

Monitorovacia sezóna 2015 sa vyznačovala veľmi až extrémne suchými podmienkami vo svojom priebehu. Už na svojom začiatku bola na mnohých miestach vlahová bilancia negatívna v porovnaní s dlhodobým normálnym stavom. Preto je zaujímavé pozrieť sa na doterajší vývoj bilancie prvej fázy tohtoročného monitoringu sucha a porovnať si ho s minulým rokom.

Začiatok súčasnej monitorovacej sezóny bol v porovnaní s minulým rokom výrazne lepší. Príčinou boli veľmi výdatné zrážky v priebehu februára, ktoré ovplyvňovali vlahovú bilanciu aj v prvej polovici marca. Samotný marec bol však veľmi chudobný na zrážky, čo sa prejavilo na pomerne prudkom poklese indexov SPI a SPEI. Deficit zrážok bol v marci, ale aj v prvej polovici apríla tak výrazný, že v apríli sme zaznamenali výrazne horšiu vlahovú bilanciu než v minulom roku o takomto čase na západnom a strednom Slovensku. Situácia sa tak v týchto regiónoch v priebehu mesiaca zmenila z veľmi až extrémne vlhkej na veľmi až extrémne suchú. Nakoľko začiatok minulej sezóny bol na východe krajiny výrazne horší než v jej zvyšných častiach, pokles vlahovej bilancie neznamenal zhoršenie podmienok pod úroveň spred roka, ale len ich „dobehnutie“. Koniec apríla a máj priniesli zrážky, a tým aj zlepšenie situácie na takmer celom území Slovenska, čo podmienilo rast hodnôt monitorovacích indexov. Výnimkou bol juhovýchod Slovenska, kde zrážky neboli výrazné, a tak krivky indexov takmer presne kopírujú minuloročnú sezónu približne od začiatku apríla až do súčasnosti. Na Spiši, Zamagurí a na východe podtatranského regiónu je však vlahová bilancia od polovice mája výrazne nepriaznivejšia v porovnaní s minulým rokom, ale aj dlhodobým normálnym stavom. Momentálna situácia od konca mája rovnako ako na juhovýchode Slovenska kopíruje rovnaké obdobie predchádzajúceho roku. Je však potrebné si uvedomiť, že na západe Slovenska bola prvá fáza  monitorovacej sezóny 2015 (marec až polovica júna 2015) výrazne priaznivejšia než na juhovýchode krajiny, kde sa súčasná sezóna až veľmi nápadne podobá na tú minulú (s výnimkou už spomínaného vlhšieho začiatku).

Vzhľadom na búrkovú činnosť v mesiacoch máj a jún môžu vzniknúť aj výraznejšie lokálne rozdiely v rámci regiónov. Priložené grafy umožňujúce detailnejšie porovnanie sezón sú preto reprezentatívne predovšetkým pre svoje blízke okolie.skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑