Aktuality SHMÚ

17 JÚN 2016

Znova je tu prach zo Sahary

METEOROLÓGIA | 17.6.2016 | ANALÝZA | MGR. PETER HRABČÁK

Aerologické a radiačné centrum v Gánovciach pri Poprade potvrdzuje výskyt saharského prachu nad Slovenskom.

Nad územím Slovenska sa opäť vyskytuje prach zo saharskej púšte. Spoločne s teplým tropickým vzduchom z Afriky sa k nám začal dostávať od juhozápadu včera okolo 15:00 UTC. Aerologické a radiačné centrum SHMÚ v Gánovciach pri Poprade ho prostredníctvom mikropulzného lidaru začalo zaznamenávať o cca 20:00 UTC. Dnes ráno o 06:00 UTC lidar detegoval prach vo vrstve hrubej až 5 km. Táto vrstva siahala od zemského povrchu až do výšky viac ako 5 km nad morom. V tomto roku sme vrátane dnešného a včerajšieho dňa zaznamenali saharský prach nad Slovenskom už v dvanástich dňoch. Bolo to vo februári (3 dni), apríli (7 dní v rade) a teraz v júni (zatiaľ 2 dni). 

Na 1. obrázku je veľmi dobre vidieť vysoké koncentrácie prachu nachádzajúce sa nielen vo voľnej atmosfére, ale postupne aj pri zemskom povrchu. Malé „fliačiky“ vo výške okolo 10 km nad terénom predstavujú oblačnosť.

 

               Obr. 1. Vertikálny profil aerosólov vo vybranom čase 16 – 17. júna 2016, os x reprezentuje čas [UTC] a os y vzdialenosť od zemského povrchu [km]

 

 

Vďaka výstupu z numerického modelu HYPSPLIT vieme vystopovať odkiaľ k nám prišiel vzduch. Na 2. obrázku vidíme spätnú trajektóriu prúdenia vzduchu pre Gánovce z výšky 3 km nad terénom, začínajúcu v čase 20:00 UTC 16.6.2016. Prach pozorovaný nad Gánovcami v tomto čase bol zo Sahary vyzdvihnutý približne o 12:00 UTC 13.6.2016, takže putoval k nám zhruba 3 dni.

 

              Obr. 2. Spätná trajektória prúdenia vzduchu pre lokalitu SHMÚ Gánovce z výšky 3 km nad terénom                                                                                                                                                                     v čase 20:00 UTC 16.6.2016, zdroj: NOAA HYPSPLIT MODEL

 

 

Množstvo prachu vo vzduchu sa v súčasnosti aj predpovedá. Ukážku predpovede pre aktuálne prebiehajúcu situáciu môžeme vidieť na 3. a 4. obrázku. Je na nich znázornená optická hrúbka prachu pre vlnovú dĺžku 550 nm. Táto charakteristika nám dokáže povedať to, ako veľmi je zoslabované slnečné žiarenie v dôsledku výskytu prachu vo vzduchu. Na 4. obrázku vidíme, že prach zo Sahary sa pravdepodobne dostane až do Ruska a Fínska, postupne dokonca možno až za severnú polárnu kružnicu, teda do Arktídy.

 

                          Obr. 3. Predpoveď optickej hrúbky prachu [550 nm] pre čas 08:00 UTC 17.6.2016, počiatočné podmienky sú z 12:00 UTC 16.6.2016                                                                                                                                                                     zdroj: Barcelona Dust Forecast Center

 

 

                          Obr. 4. Predpoveď optickej hrúbky prachu [550 nm] pre čas 05:00 UTC 18.6.2016, počiatočné podmienky sú z 12:00 UTC 16.6.2016                                           zdroj: Barcelona Dust Forecast Centerskok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑