SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Poľadovica Zobraziť výstrahy

Aktuality SHMÚ

22 AUG 2016

Stabilné počasie v závere augusta po prechode výrazného studeného frontu v úvode tohto týždňa

METEOROLÓGIA | 22.8.2016 | ANALÝZA | MIROSLAV ŠINGER

V tomto lete sme si zvykli na živú cirkuláciu v troposfére s častým striedaním teplejších a chladnejších vzduchových hmôt aj s početnými zrážkami a prechodne veľkou oblačnosťou. Mohutná tlaková výš v závere augusta však konečne prinesie do strednej Európy stabilný charakter počasia.

V nedeľu 21.8. a v pondelok 22.8. počasie na našom území ovplyvňoval zvlnený studený front pomaly postupujúci cez strednú Európu ďalej na východ (analýza na obr. 1). Na stredné a východné Slovensko miestami priniesol aj výdatnejšie zrážky z trvalého dažďa, ale aj z búrok. Súčasne do strednej Európy zasahuje od severu brázda nízkeho tlaku vzduchu vo vyšších vrstvách troposféry, pričom z jej južného okraja sa dnes 22.8. oddelí tlaková níž, ktorá sa presunie cez východné Rakúsko ďalej na juh až nad Stredozemné more (obr. 2). Brázda, z ktorej táto níž vznikla, bude pokračovať ďalej na severovýchod, kde sa z nej postupne opäť oddelí tlaková níž a presunie sa nad Čierne more (tzv. cut-off, podrobne popísaný v tejto analýze).

V prízemnom tlakovom poli sa už dnes do našej oblasti od západu rýchlo rozširuje tlaková výš, keďže v strednej (a východnej časti západnej) Európy sú vhodné podmienky pre anticyklogenézu - prúdenie studeného vzduchu na prednej strane výše a mohutný výbežok vysokého tlaku vzduchu vo vyšších hladinách na jej zadnej strane (tlakový útvar s vertikálnou osou naklonenou na západ až juhozápad). Na obr. 2, aj na animácii modelu ECMWF či GFS, vidieť, že výbežok sa bude v ďalších dňoch vzhľadom na jeho veľkú amplitúdu len pomaly presúvať ďalej na východ (nad strednou Európou postupne vznikne vo vyšších vrstvách aj tlaková výš). V prízemnom poli sa bude v našej oblasti, ale aj v širokom okolí, rozprestierať mohutná tlaková výš. Pre strednú Európu to v počasí znamená dlhšie trvajúcu stabilnú situáciu, aká v tomto lete absentovala. Síce sa naše územie spočiatku bude nachádzať v chladnejšom severnom prúdení na prednej strane tejto výše, ale to sa postupne zmení. Výš sa presunie na východ a nad naše územie začne po jej zadnej strane prúdiť teplý vzduch od juhozápadu (obr. 3 + animácia). Môžeme sa tak tešiť na slnečný a teplý záver augusta aj s letnými, postupne až s tropickými dňami (podrobnejšie v našej textovej predpovedi).

Takéto stabilné situácie sa dajú spoľahlivo predpovedať, keďže sa v nich nevyskytujú žiadne fronty ani výškové tlakové níže (tie sú na rozdiel od spomínaného výbežku veľmi malé, a tak je ich presná poloha ťažšie predpovedateľná, ako vidieť aj na animácii pri obr. 2, resp. 3). Aj v ansamblovej predpovedi na obr. 4 pre nasledujúcich 10 dní je, s výnimkou posledných dvoch, veľmi nízka neurčitosť. Vidieť, že v porovnaní s dnešným dňom, kedy je pri zamračenej oblohe veľká pravdepodobnosť dažďa, v ďalších dňoch je oblačnosť len minimálna a aj nulová šanca na dážď (pre zaujímavosť, s takým výrazným signálom malej oblačnosti a bez zrážok zvyknú vyzerať ansamblové predpovede skôr pre juh Grécka, Turecka, u nás len zriedkavo).

 

Obr. 1 - Analýza SYNOP + teplota v hladine 925 hPa 22.8.2016 00:00 UTC (2:00 LSEČ). Studený front sa vlnil v karpatskej oblasti a ovplyvňoval počasie aj u nás.

 

Obr. 2 - Predpoveď prízemného tlakového poľa (biele izočiary) a geopotenciálnej výšky hladiny 500 hPa (farebná škála) z modelu ECMWF pre nasledujúce dni. V prízemnom tlakovo poli sa cez našu oblasť bude v ďalších dňoch veľmi pomaly presúvať mohutná tlaková výš. Vo vyšších vrstvách sa do strednej Európy postupne rozšíri výbežok vysokého tlaku vzduchu od juhozápadu. Na obr. tiež vidieť oddelenie výškovej tlakovej níže, ktorá sa presunie cez východné Rakúsko ďalej na juh až nad Stredozemné more a súčasne ďalšia výšková tlaková níž vznikne v ďalších dňoch nad Ukrajinou a presunie sa nad Čierne more. Celý vývoj je aj na animácii modelu ECMWF, aj GFS.

 

Obr. 3 - Predpoveď geopotenciálnej výšky a teploty hladiny 850 hPa z modelu ECMWF pre 23. a 27.8.2016. Modré šípky predstavujú chladné prúdenie na prednej strane výše, červené teplé prúdenie na jej zadnej strane (animácia).

 

Obr. 4a - Ansamblová predpoveď oblačnosti, zrážok, vetra a teploty vzduchu pre Bratislavu (ansamblová predpoveď teploty v hladine 850 hPa a geopotenciálnej výšky hladiny 500 hPa). 

 

 

Obr. 4b - Ansamblová predpoveď modelu ECMWF oblačnosti, zrážok, vetra a teploty vzduchu pre Liesek (ansamblová predpoveď teploty v hladine 850 hPa a geopotenciálnej výšky hladiny 500 hPa). 

 

Obr. 4c - Ansamblová predpoveď oblačnosti, zrážok, vetra a teploty vzduchu pre Lučenec (ansamblová predpoveď teploty v hladine 850 hPa a geopotenciálnej výšky hladiny 500 hPa). 

 

Obr. 4d - Ansamblová predpoveď oblačnosti, zrážok, vetra a teploty vzduchu pre Košice (ansamblová predpoveď teploty v hladine 850 hPa a geopotenciálnej výšky hladiny 500 hPa). 

 skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑