Aktuality SHMÚ

17 OKT 2016

Opäť sme zaznamenali prach zo Sahary

METEOROLÓGIA | 17.10.2016 | ANALÝZA | PETER HRABČÁK

Aerologické a radiačné centrum v Gánovciach pri Poprade zaznamenalo v piatok a v sobotu prach zo saharskej púšte.

Saharský prach bol prostredníctvom mikropulzného lidaru zaznamenaný 14. a 15. októbra 2016. Prvé prachové častice sa nad Gánovcami začali objavovať v piatok 14. októbra okolo 15:00 UTC vo výške približne 2 km nad terénom. Pod vplyvom turbulencie a gravitačnej sedimentácie sa jednotlivé prachové častice postupne dostávali až k zemskému povrchu, ťažšie častice až na samotný zemský povrch. Tento proces suchej depozície bol významný hlavne v sobotu od ôsmej hodiny rannej až do príchodu atmosférických zrážok. Zrážky neskôr spôsobili vymývanie prachu z atmosféry procesom takzvanej mokrej depozície. Maximálna výška, v ktorej bol prach zaznamenaný je zhruba 4,5 km nad terénom, čo predstavuje nadmorskú výšku cca 5 km. Zaujímavá je aj maximálna hrúbka vrstvy prachu, ktorá dosiahla okolo deviatej hodiny hodnotu 4,5 km, čiže prach vtedy siahal viac menej od zemského povrchu až do výšky 4,5 km nad terénom.

Prach bol zaznamenaný v dvoch vlnách. Nástup druhej vlny nastal v sobotu okolo poludnia. Dobre to dokumentuje priložený obrázok vertikálneho profilu aerosólov z lidaru. Za zmienku stojí aj zaznamenaná oblačnosť, ktorá sa väčšinou vyznačuje veľmi vysokými hodnotami spätného rozptylu (tmavočervená farba). Oblačnosť bola detegovaná vo výške viac ako 12 km nad terénom. Výskyt oblačnosti v takýchto veľkých výškach je typický najmä pre tropickú vzduchovú hmotu. Na priloženom obrázku si ďalej môžeme všimnúť atmosférické zrážky. Trochu spŕchlo už pred devätnástou hodinou, no neskôr sa už vyskytol aj trvalejší dážď. Zrážky prostredníctvom lidaru detegujeme ako veľmi vysokú spätnú odrazivosť (tmavočervená farba), ktorá začína už v blízkosti zemského povrchu.

Obr. 1. Vertikálny profil aerosólov vo vybranom čase 14. – 15. októbra 2016, 

os x reprezentuje čas [UTC] a os y vzdialenosť od zemského povrchu [km]

 

Dôkaz o pôvode saharského prachu nám opäť poskytol model HYPSPLIT, ktorý dokáže vypočítať spätnú trajektóriu atmosférického prúdenia. Dobrodružné putovanie vzduchu je znázornené na nasledujúcom obrázku.

                                                

Obr. 2. Spätná trajektória prúdenia vzduchu pre lokalitu SHMÚ Gánovce z výšky 1 km nad terénom 

v čase 09:00 UTC 15.10.2016, zdroj: NOAA HYPSPLIT MODEL

 

Na záver je potrebné ešte pripomenúť, že v tomto roku sme už súhrnne zaznamenali 17 dní s výskytom saharského prachu nad Slovenskou republikou. Takže rekapitulujeme: v mesiaci február boli 3, v apríli ich bolo 7, v júni 5 a teraz v októbri 2. Rok 2016 má ešte do svojho konca viac ako 2 mesiace. Nechajme sa prekvapiť. Táto pozoruhodná zbierka sa ešte možno rozšíri o ďalší pozdrav zo Sahary.  

 skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑